Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/06-16   -   Pressemeddelelse

Danmarks første strategi for rummet er i luften

I 2015 blev den første danske astronaut sendt i rummet. Nu er regeringen klar med en national strategi for, hvordan rummet kan bidrage til vækst i det danske samfund og til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden.

Danmark får nu en strategi for, hvordan rummet kan bidrage til dansk erhvervsliv, innovation og forskning.

Danmark er allerede godt med. En ny OECD-baseret opgørelse viser, at den danske rumøkonomi er væsentligt større end tidligere antaget og tilmed spredt ud over store dele af Danmark.

Danske virksomheder er blandt verdens bedste til at lave billige små satellitter, der bl.a. kan bruges til at overvåge Arktis og øge flysikkerheden. Og satellitter bruges allerede i mange vigtige sektorer såsom landbrug og transport.

Danmarks første nationale strategi for rummet udstikker rammerne for rumområ-det i Danmark og skal bidrage til, at virksomheder, forskere og myndigheder kan høste de forventede potentialer på området.

Danske rumvirksomheder har i kraft af det danske bidrag til det Europæiske Rumagentur i mange år har været leverandører til videnskabelige missioner. Endnu flere danske virksomheder udvikler udstyr til de mange brugere af satellitdata. Hertil kommer de mange brugere af rumdata. Danskerne står samtidig til at få adgang til enorme mængder af rumbaseret data om jorden og flere mulig heder for præcis navigation takket været bl.a. EU's store satellitprogrammer Galileo og Copernicus, som i disse år bliver operationelle. Disse muligheder skal udnyttes, så vi opnår det fulde potentiale for vækst, som rummet giver.

Strategien er et resultat af et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsmi-nisteriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Transport- og Bygningsministeriet og Udenrigsministeriet. Strategien følger i kølvandet på vedtagelsen af Danmarks første lov om aktiviteter i det ydre rum fra 3. maj 2016.

Styrelsen for Forskning og Innovation står i spidsen for det nye Tværministerielle Rumudvalg, der over de kommende år skal koordinere gennemførelsen af de i alt 46 initiativer i strategien. Initiativerne omfatter alt fra fælles dataopsamling over eksportrådgivning til innovationsstøtte og har fokus på styrket samarbejde som vejen til vækst.

Pressekontakt

Peter Sloth
Kontorchef
  7231 8290

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire