Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/07-16   -   Pressemeddelelse

Stor forskel på antallet af undervisningstimer på de videregående uddannelser

Ny opgørelse viser, at der er stor forskel på, hvor mange undervisnings- og vejledningstimer de studerende kan forvente at få. Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs har bedt de institutioner, som tilbyder færrest undervisningstimer, om en forklaring.

En ny opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at der på uddannelser inden for samme hovedområde er stor forskel på, hvor mange undervisnings- og vejledningstimer de studerende kan forvente at få.

Samtidig viser opgørelsen, at der også er stor forskel på, om studerende bliver undervist på store eller små hold, og om de modtager individuel vejledning.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs understreger, at det er uddannelsesinstitutionerne, der har ansvaret for at tilrettelægge undervisningen, men at opgørelsen giver anledning til, at institutionerne spørger sig selv, om niveauet er tilstrækkeligt alle steder.

- Jeg har bidt mærke i, at der på uddannelser af samme type er bemærkelsesværdige forskelle på antallet af timer. Det tyder på, at nogle uddannelsessteder kan give mere undervisning og feedback for pengene end andre. Indenfor hovedområderne, eksempelvis samfundsfag, får uddannelsesstederne samme tilskud pr. studerende. På de uddannelser, hvor timetallet er lavest, har jeg bedt institutionerne forklare, hvordan timetallet hænger sammen med ønsket om at opnå høj faglig kvalitet på de uddannelser, siger Ulla Tørnæs.

Det fremgår af opgørelsen, at studerende på 62 uddannelser har færre end tre undervisnings- og vejledningstimer per ECTS. ECTS, European Credit Transfer System, er en talmæssig angivelse for den arbejdsbelastning som gennemførelsen af et givet kursus eller uddannelsesforløb er normeret til.

De 62 uddannelser, svarende til fire procent af uddannelserne, er fordelt på Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Disse institutioner skal forklare, hvordan timetallet hænger sammen med ønsket om at opnå høj faglig kvalitet.

Oplysningerne om omfanget af planlagt undervisning opdateres løbende fremadrettet, og indarbejdes blandt andet frem mod 15/3 2017 i vejledningsværktøjet www.uddannelseszoom.dk, så informationen er tilgængelig for kommende studerende.

Baggrund
Uddannelses- og Forskningsministeriet indhenter fremadrettet oplysninger fra de videregående uddannelsesinstitutioner om omfanget af planlagt undervisnings- og vejledningstimer. Det er hermed for første gang muligt at sammenligne omfanget af planlagt undervisnings og vejledningstimer på de videregående uddannelser samt om den tilbudte undervisning gennemføres af forskere eller andre underviser på universiteterne og de kunstneriske forskningsdækkede uddannelser. Fremadrettet opdateres oplysningerne hvert halve år.

Undervisnings- og vejledningstimerne er opgjort pr. semester. Det er ikke muligt at konvertere dette til timer pr. uge, da der ikke er registreret oplysninger om, hvor lange semestrene og eksamensperioderne er på de forskellige uddannelser. Perioderne afviger fra uddannelse til uddannelse og fra institution til institution. Derfor er en omregning til arbejdsbelastning pr. uge hverken mulig eller hensigtsmæssig ud fra det gældende datagrundlag.

Pressekontakt

Jens Storm
Kontorchef
  7231 7982
Jesper Langergaard
Leder af presseenheden
  7231 8020

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire