Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/08-16   -   Pressemeddelelse

Epokegørende datacenter åbner i København

I Sverige er verdens mest avancerede neutronspredningsfacilitet European Spallation Source (ESS) ved at blive bygget. I Danmark åbnes i dag datacenteret, der skal håndtere de forsøgsdata, der kommer fra ESS. En stor dag for dansk forskning, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

European Spallation Source (ESS) er den første store, internationale forskningsfacilitet i Danmarks nærområde. Selve faciliteten er etableret i Lund i Sverige, men det tilhørende datacenter ESS Data Management and Software Center (DMSC) åbnes i dag i Danmark i tilknytning til Københavns Universitet.

Centret har til opgave at opbevare, behandle og analysere de forsøgsdata, der kommer ud af eksperimenterne og assistere forskerene med deres eksperimenter. DMSC kan derfor blive ESS' danske base for epokegørende forskning.


- Det gør mig meget stolt at være uddannelses- og forskningsminister, når jeg ser dette fantastiske internationale videncenter åbne i København. Både danske og internationale forskere og virksomheder kommer til at få gavn af det nye datacenter, som skal danne rammerne for banebrydende forskning inden for eksempelvis bekæmpelse af kræft, materialeteknologi og life science, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.
Hvor ESS kommer til at beskæftige cirka 500 personer, forventes DMSC i de kommende år at ekspandere kraftigt, så der i midten af 2020'erne er 65 ansatte. DMSC placeres på Copenhagen Bio Park (COBIS) i København.

Lidt forsimplet fungerer ESS i Lund som et kæmpestort og meget avanceret mikroskop, hvor en udvalgt materialeprøve beskydes med et stort antal neutroner. Ved at registrere hvordan neutronerne spredes, efter de har ramt materialeprøven, er det muligt at regne sig frem til, hvilke atomer og molekyler, der indgår i materialeprøven, hvor de befinder sig, og hvordan de interagerer.

På den måde giver ESS mulighed for at tage meget præcise "˜billeder' af strukturerne i materialer - fra simple krystaller til store proteiner.

Med ESS som en verdensførende facilitet på området i Øresundsregionen får danske virksomheder og forskere en unik adgangsmulighed. Især inden for områderne materialeteknologi og life science forventes ESS at tiltrække virksomheder og forskere til Øresundsregionen, Sverige og Danmark.

Internationale erfaringer viser, at store forskningsanlæg som ESS er med til at skabe vækst og arbejdsplader i værtsregionen. Det handler blandt andet om det store antal videnintensive arbejdspladser, der kommer i kølvandet på faciliteternes etablering og drift.

Men det handler også om tiltrækning af højteknologiske virksomheder, styrket arbejdsmarked for højtuddannede samt bedre muligheder for virksomhedernes F&U-aktiviteter. Store internationale forskningsfaciliteter har på den måde potentialet til både at udvikle og skabe værtsregionens viden- og innovationssystem.

Pressekontakt

Trine Søndergaard
Pressekonsulent
  7231 8009
Bo Smith
Chefforhandler
  21 69 39 15

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire