Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/09-16   -   Pressemeddelelse

Ny rapport som led i regeringens eftersyn af de videregående uddannelser

Ny ekstern kortlægning om erfaringer med og perspektiver på styring af de videregående uddannelser.

Regeringen har i april 2016 igangsat et eftersyn af de styringsmæssige rammer på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet er at afdække om uddannelsesinstitutionernes styringsmæssige rammer understøtter regeringens målsætninger om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Som led i eftersynet har Uddannelses- og Forskningsministeriet fået udarbejdet en kortlægning af erfaringerne og perspektiverne på styringen af de videregående uddannelsesinstitutioner i praksis.

Nu offentliggøres kortlægningen, der er udarbejdet af konsulentvirksomheden Nextpuzzle.

På baggrund af kortlægningens samlede resultat vurderes det i rapporten, at de styringsmæssige rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner på mange måder er velfungerende, men at der samtidig ligger et væsentligt potentiale for en forbedret understøttelse af de samfundsmæssige og politiske målsætninger på uddannelsesområdet. Forbedringspotentialet vurderes i særlig grad at knytte sig til:

Bestyrelsernes rolle, sammensætning, kompetencer og handlerum
Form og anvendelse af udviklingskontrakterne
Samspillet mellem institutionerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet
Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs udtaler:

- Jeg er glad for, at vi nu har fået den eksterne afdækning af erfaringerne med de styringsmæssige rammer. Det er interessant læsning og et vigtigt bidrag til vores overvejelser om, hvordan de nuværende rammer understøtter høj kvalitet og relevans i uddannelserne.

Regeringen vil fremlægge de samlede resultater af styringseftersynet i efteråret.

Om undersøgelsen
Rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomheden Nextpuzzle. Kortlægningen er sket vha. kvalitative eksplorative interviews med udvalgte bestyrelsesformænd, -medlemmer og rektorer fra erhvervsakademier, professionshøjskoler, de maritime uddannelser, kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt universiteter. Der er desuden interviewet en række øvrige respondenter med indsigt i sektoren.

Pressekontakt

Jesper Langergaard
Leder af presseenheden
  7231 8020

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire