Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/09-16   -   Pressemeddelelse

Rekordår for innovationsmiljøerne

I 2015 tiltrak de fire danske innovationsmiljøers iværksættervirksomheder tilsammen 1,3 milliarder kroner i privat kapital. Især it-virksomheder har haft succes med at tiltrække private investorer.

Innovationsmiljøerne hjælper hvert år nye innovative virksomheder til verden ved på statens vegne at investere kapital i den tidlige, risikofyldte opstartsfase for en virksomhed. Målet er at hjælpe flere nye virksomheder frem til et stadie, hvor de kan stå på egne ben og tiltrække private investeringer.

Netop evnen til at tiltrække privat kapital indikerer, i hvor høj grad det er lykkedes at udvikle nye iværksættervirksomheder. I 2015 lykkedes det innovationsmiljøernes virksomheder at tiltrække 1,3 milliarder kroner i privat kapital. Det er 70 procent mere end året før og det største beløb, som innovationsmiljøernes virksomheder har tiltrukket siden starten i 1998.

It-virksomheder tiltrak i 2015 hele 68 procent af de private investeringer.

- Det er rigtig positivt, at der er kommet flere private investeringer i de nye iværksættervirksomheder. Det er afgørende for, at vi kan skabe nye virksomheder og job i Danmark. Performanceregnskabet viser store investeringer i it-virksomheder. Det skaber grobund for, at vi kan udnytte de nye digitale muligheder til at skabe vækst i de kommende år, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Om innovationsmiljøerne
Innovationsmiljøerne er private aktieselskaber, som på vegne af staten investerer i projekter, der kan have stort potentiale, men hvor risikoen i starten er for høj til, at andre vil investere i dem.
De fire godkendte innovationsmiljøer er Pre-Seed Innovation A/S, Syddansk Innovation A/S, CAPNOVA A/S og BOREAN Innovation A/S.
Innovationsmiljøerne råder samlet over en statslig bevilling på omkring 200 millioner kroner årligt. Bevillingen er afsat på finansloven.
Miljøerne kan investere op til 3,5 millioner kroner i en ny virksomhed som lån eller kapitalindskud, der senere kan følges op med en investering på op til 2,5 millioner kroner.
Udover at innovationsmiljøerne investerer risikovillig kapital i de lovende virksomheder, hjælper de også virksomhederne med sparring og rådgivning.
Målet er at skabe og udvikle flere videntunge virksomheder frem til et stadie, hvor de kan stå på egne ben.
Alle investeringer fra det offentlige skal suppleres med midler fra det private. Fra 2011 til og med 2015 er det lykkedes innovationsmiljøernes porteføljevirksomheder at tiltrække 5 kroner fra private investorer for hver statslig krone, der er blevet investeret.

Pressekontakt

Line Svenningsen
Ansvarlig for Kulturnatten i Uddannelses- og Forskningsministeriet
  lines@fi.dk
Nicolai Zarganis
Kontorchef
  7231 8410

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire