Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/10-16   -   Pressemeddelelse

Rapport kortlægger private fondes bevillinger til forskning, innovation og videregående uddannelse

Private fonde giver flere penge til offentlig forskning end nogensinde før. For eksempel har de private fonde i perioden 2012-2014 støttet sundhedsvidenskabelig forskning med 4,2 milliarder. Uddannelses- og forskningsministeren understreger, at det er vigtigt med private forskningsmidler.

De private fonde har i perioden 2012-2014 støttet forskning med godt ni milliarder kroner. Det viser en ny rapport, der for første gang nogensinde kortlægger tolv af de største private fondes bevillinger til forskning, innovation og videregående uddannelse fra 2012-2014.

De private fonde har i det seneste årti øget deres bevillinger til forskning betydeligt. Kortlægningen viser, at de private fonde særligt yder stor støtte til det sundhedsvidenskabelige område. I alt 47 procent (4,2 milliarder kroner) af de private fondes samlede forskningsbevillinger er i perioden 2012-2014 gået til sundhedsvidenskabelig forskning.

Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs glæder sig over de store private bevillinger til forskning:

- De private fonde spiller en væsentlig rolle for dansk forskning. De hjælper forskere med at afsøge nyt territorium og bidrager til at udvikle løsninger på morgendagens udfordringer. Fondene har vist, at de tænker langsigtet og er parate til at tage risici. Det er afgørende for, at vi de kommende år kan skabe nye arbejdspladser gennem viden, eksperimenter og innovation, siger Ulla Tørnæs.

De private fonde støtter mange forskellige forskningsområder. Udover forskning inden for det sundhedsvidenskabelige område har blandt andet også forskning i specifikke fagområder som arkæologi, erhvervsøkonomi, psykologi, bioteknologi inden for energi og miljø modtaget støtte fra de private fonde.

Rapportens resultater fra perioden 2012-2014
- De private fonde har samlet bevilget 9,7 milliarder kroner til forskning, innovation og videregående uddannelse i perioden 2012-2014. -Til sammenligning bevilgede de offentlige fonde 11,8 milliarder kroner til de tre områder i denne periode.
- Det er især forskning i sundhedsvidenskab og naturvidenskab, der har fået støtte fra de private fonde.
- Den sundhedsvidenskabelige forskning har modtaget 4,2 milliarder kroner fra de private fonde, mens naturvidenskabelig forskning har modtaget 1,8 milliarder kroner.
- De private fondes bevillinger til teknisk videnskab udgør i perioden 745 millioner kroner, mens bevillingerne til samfundsvidenskab udgør 597 millioner kroner, og deres bevillinger til humaniora udgør 307 millioner kroner.
- De private fonde har derudover støttet innovationsaktiviteter med 384 milloner kroner og videregående uddannelse med 289 millioner kroner.

Deltagende private fonde i undersøgelsen:
- De erhvervsdrivende fonde: Novo Nordisk Fonden, Carlsbergfondet, Det Obelske Familiefond, Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
- De almennyttige fonde: VELUX FONDEN, VILLUM FONDEN
- Foreningerne: Realdania, TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse

Pressekontakt

Johnny K. Mogensen
Kontorchef
  7231 8350
Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire