Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/10-16   -   Pressemeddelelse

Organisationsændring skal styrke rammerne for uddannelse og forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører en organisationsændring med virkning fra 1. januar 2017.

Formålet med organisationsændringen er at styrke ministeriets opgavevaretagelse, herunder styrke sammenhængen mellem uddannelse, forskning og innovation, styrke ministerbetjeningen og politikudviklingen og skabe en klar ansvarsfordeling i ministeriet.

De nuværende styrelser nedlægges, og der oprettes to nye styrelser: Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Organisationsændringen medfører ingen afskedigelser.

- Vi skal hele tiden se på, hvordan vi kan skabe endnu bedre videregående uddannelser og forskning i Danmark. Det skal sektoren, og det skal ministeriet. Med organisationsændringen i ministeriet får vi endnu bedre rammer for at skabe fremragende forskning og uddannelser i Danmark, udtaler uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

- Den nye organisering vil give os et bedre udgangspunkt for at løse vores opgaver effektivt og med høj kvalitet. Vi styrker sammenhængen mellem uddannelse, forskning og innovation, og vi skaber en klarere arbejdsdeling på tværs af ministeriet. Dermed får vi også bedre muligheder for at løfte de videregående uddannelser og forskningen sammen med sektoren, udtaler departementschef Agnete Gersing.

Organiseringen af ministeriet fra 1. januar 2017:
Departementet: Ministerbetjening, politikudvikling og koncernfælles funktioner
Styrelsen for Forskning og Uddannelse: Opgaver der kræver særlig faglig ekspertise i uddannelse og forskning
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte: Institutioner, tilskudsadministration, SU og It

Pressekontakt

Susse Maria Holst
Kommunikationschef
  7231 8112

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire