Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/10-16   -   Pressemeddelelse

Det Frie Forskningsråd får nye beføjelser og nyt navn

Ny politisk aftale lægger op til nye beføjelser og navneændring for Det Frie Forskningsråd, der fremover skal hedde Danmarks Frie Forskningsfond. Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen glæder sig over, at de nye rammer styrker den nye fonds arbejde med at finansiere topforskningen i Danmark.

Rammerne for Danmarks Frie Forskningsfond er netop vedtaget ved et bredt forlig mellem regeringen (Venstre) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Det nye navn og de ændrede rammer træder først i kraft efter en lovændring i 2017.

Aftalen indebærer en række ændringer for rådet, hvis virke fortsat er koncentreret om finansiering af den frie forskning i Danmark.

Danmarks Frie Forskningsfond
Rådet skifter navn til Danmarks Frie Forskningsfond og får dermed sat en tydelig ramme om sin bevillingsopgave, idet den nye fond dog også fremover skal varetage de cirka 350 forskningsfaglige rådgivningssager, som indløber til rådet årligt, som følge af Lov om Forskningsrådgivning. En betydelig opgave for rådet med afsæt i den faglige ekspertise, der er samlet i organet.

Karensperiode for forskere
Gevinsten ved at bruge konkurrence som middel til at sikre kvalitet styrkes med karensperioder. Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen ser derfor positivt på, at den kommende fond får hjemmel til at bede ansøgere om ikke at indsende en ansøgning i en kortere periode.

- I dag har vi en meget lav succesrate, hvor kun 1 ud af 10 får en bevilling. Vi vil gerne have en sådan hjemmel, fordi den kan blive et af flere instrumenter til at skærpe kvaliteten i en periode, hvor det er meget svært at få forskerbevillinger. European Research Council (ERC) bruger karensperioder for de ansøgninger, der ikke scorer topkarakterer. Det ønsker vi også. Det vil nok være kontroversielt i miljøerne, men det kan også blive brugt som en tilbagemelding til ansøgeren om, at der skal arbejdes mere med ansøgningen. Vi har derfor lagt op til politikerne, at vi ønskede en generel hjemmel for at kunne hæve kvaliteten - og vi vil naturligvis administrere den med fornøden omhu og rimelighed.

Udmøntning af programmer inden for politisk afgrænsede emner
Udmøntningen af midler til forskning inden for tematisk afgrænsede områder kan varetages af den nye fond, når der er givet særlig bevilling til det. Opgaven kan varetages af et eller flere særlige udvalg nedsat til formålet.

- Vi ser frem til den nye opgave og glæder os over, at partierne kan se styrken i at lade den nye fond løfte denne opgave. Det ændrer ikke billedet af, at vores kerneopgave fortsat er at støtte den frie, forskerinitierede forskning, og vi er meget glade for udmeldingen om, at midlerne forbliver ubeskåret, uagtet at de nye tematiske indsatser skulle gå hen og synes vigtige fra politisk hold. Uden indsats for den absolutte frie forskning skader vi universiteternes vækstlag.

Pressekontakt

Peter Munk Christiansen
Bestyrelsesformand
  3011 5340

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire