Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/11-16   -   Pressemeddelelse

Ny strategi skal styrke dansk forskning og uddannelse i Arktis

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs lancerer i dag en ny strategi for ministeriets arbejde med arktiske forhold. Strategien skal sætte Danmark på verdenskortet som en af verdens førende arktiske uddannelses- og forskningsnationer, lyder det fra ministeren.

Regeringen ønsker at styrke Danmarks indsats for arktisk forskning, uddannelse og innovation. For arktisk forskning bidrager blandt andet til at give vigtig viden om globale klimaforandringer og viden om, hvad klimaforandringerne betyder for mennesker, miljø, dyr og planter.

Og uddannelser i og om Arktis er væsentlige for, at der findes veluddannede unge med stor viden om arktiske forhold, som kan spille en vigtig rolle for en bæredygtig udvikling af Arktis.

På den baggrund lancerer uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs i dag en ny strategi, som sætter rammerne for, hvordan Uddannelses- og Forskningsministeriet i de kommende år vil arbejde med arktiske forhold.

- Danmark skal på verdenskortet som en af verdens førende arktiske uddannelses- og forskningsnationer. For sammen med Grønland og Færøerne har vi en stærk interesse i at være med til at styrke en bæredygtig udvikling i Arktis. Det, der sker i Arktis, påvirker hele verden, eksempelvis i form af klimaforandringer. Mere viden om Arktis og veluddannede unge mennesker i Arktis er på den måde centralt for Danmark, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Strategien er blandt andet bygget op på baggrund af dialogmøder med relevante interessenter og indeholder en lang række initiativer. Eksempelvis skal der i samarbejde med Grønlands Selvstyre ses på, om der er potentiale for at etablere en international forskningshub i Grønland, som vil kunne styrke forskningsmiljøerne i Arktis.

Et andet initiativ handler om at sætte et pilotforsøg i gang, som skal ruste grønlandske studerende til at starte på en uddannelse i Danmark. Initiativet skal imødekomme de udfordringer, som mange grønlandske studerende har i forbindelse med studiestart i Danmark, for eksempel omkring sprog, bolig og kulturforståelse, og dermed forbedre mulighederne for at gennemføre en uddannelse i Danmark.

Strategien lægger op til, at man inden for rigsfællesskabet kan gå sammen om initiativer for at løse konkrete udfordringer. Strategien er dog dansk og er en del af udmøntningen af Kongerigets Strategi for Arktisk 2011-2020. Det er dermed ikke en strategi for hele rigsfællesskabet, da forskning, uddannelse og innovation er overtaget af Grønland og Færøerne.

- Det er vigtigt at understrege, at samarbejdet inden for rigsfællesskabet skal ske ud fra fælles interesser og i en tæt og ligeværdig dialog, siger Ulla Tørnæs, der kvitterer for det gode samarbejde, der allerede er med Grønland og Færøerne.

Strategien lanceres i dag på Danmarks Tekniske Universitet ved Uddannelses- og Forskningsministeriets årlige Polarforskningskonference, der samler store dele af de centrale aktører inden for arktisk forskning. Udover præsentationen af arktisk strategi, vil der blandt andet være præsentationer af de arktiske perspektiver i de nationale strategier for rummet og droner, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har fremlagt tidligere i år.

Pressekontakt

Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire