Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/11-16   -   Pressemeddelelse

Politisk aftale prioriterer erhvervsrettet forskning og fri forskning

Et samlet Folketing står bag fordelingen af i alt 555 millioner kroner til forskningsaktiviteter i 2017. Forskning fører til nye løsninger og produkter og bidrager til vækst. Det er vigtigt for Danmarks fremtid, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

Alle partier i Folketinget har den 3. november indgået en aftale om udmøntningen af 555 millioner kroner fra forskningsreserven. Dermed er den første samlede delaftale af finansloven for næste år indgået. Forskningsreserven skal både bruges på den mere erhvervsrettede forskning, herunder teknisk forskning, samt den frie forskning.

Danmarks Innovationsfond får 181 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til forskning i bioressourcer, infrastruktur, droner, fremtidens velfærd og rumteknologi.

Der afsættes 143 millioner kroner til Det Frie Forskningsråd, som blandt andet skal bruges på at støtte og fremme de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning og at udvikle dansk forskning til højeste internationale niveau.

Der afsættes også 191 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for energi og miljø. Derudover er der sat 21 millioner af til styrkelse af entreprenørskab, som sætter fokus på entreprenørskab i undervisningen fra ABC til Ph.D. Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs understreger, at forskning har en afgørende betydning for Danmarks fremtid:

- Danmarks vigtigste råstof er viden. Vores økonomi er baseret på viden og drevet af, at vi kan omdanne den viden til nye løsninger, nye arbejdsgange og nye produkter. Derfor er jeg glad for, at vi har prioriteret Danmarks Innovationsfond, som støtter projekter, der for eksempel kan gøre produktionsgange i virksomheder lettere eller gøre hjælpemidler til ældre eller handicappede endnu smartere, siger Ulla Tørnæs.

- Samtidig er det vigtigt, at vi prioriterer den frie forskning, som er en vigtig del af fødekæden for, at originale ideer kan blive til viden, der er med til at udvikle vores samfund, understreger ministeren.

Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti
- For Det Konservative Folkeparti har det været vigtigt at sikre midler øremærket til forskning i økologiske fødevarer. Det økologiske fødevaremarked er i vækst både nationalt og internationalt, og det er en vigtig prioritet for os, at Danmark får de bedste forudsætninger for at bevarer sin stærke position inden for økologiske fødevarer. Derfor er vi meget tilfredse med, at det er lykkedes at øremærke 10 mio. til forskning i økologiske fødevarer og ICROFS.

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti
- Dansk Folkeparti er glade for, at vi med aftalen sikrer en rimelig balance mellem Innovationsfonden og Det Frie Forskningsråd. Især lægger DF vægt på, at der med aftalen er afsat midler til droneteknologi. Endelig er vi glade for, at der blev fundet midler til Fonden for Entreprenørskab.

Carolina Magdalene Maier, Alternativet
- For Alternativet har det været en helt klar prioritet i forhandlingerne at sikre så mange midler som overhovedet muligt til den frie forskning. Derfor er vi meget tilfredse med, at det er lykkedes at forhøje beløbet til den frie forskning med 50 mio. kr. i forhold til regeringens oprindelige udspil. Det har også været vigtigt for os at sikre, at midlerne til forskning i velfærd, sundhed og uddannelse øremærkes til praksisnær forskning, hvilket der i høj grad er brug for.

Christine Antorini, Socialdemokratiet
- Inden for den stærkt beskårede forskningspulje er det lykkedes at flytte flere midler til energi- og miljøteknologi, Det Fri Forskningsråd og øremærke midler til økologisk fødevareproduktion og praksisnær velfærdsforskning. Men Socialdemokraterne er bekymrede for de konsekvenser, det får for fremtidens forskning, kvaliteten i uddannelserne og dermed job og vækst til gavn for det danske samfund, at der skæres så meget på forskningen.

Henrik Dahl, Liberal Alliance
- Jeg er meget tilfreds med, at vi med aftalen støtter den frie forskning og skaber fundamentet for, at forskningstalenter kan udfolde sig. Aftalen giver mulighed for at støtte og fremme de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning.

Jacob Mark, SF
- I SF er vi glade for, at vi på trods af de generelle forskningsbesparelser er med til at sikre, at der fortsat er fart på den grønne omstilling. Vi har kæmpet for, at de grønne succesprogrammer MUDP og EUDP igen har fået høje bevillinger, fordi det gavner indsatsen for at styrke Danmarks natur- og miljøbeskyttelsesindsats. Derudover løfter vi Det Frie Forskningsråd til et højere niveau end fra sidste år, og det er vigtigt, fordi det Frie Forskningsråd er afgørende for hele fødekæden i den danske forskningsindsats.

Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre
- Regeringen har valgt at skære massivt ned på forskningen igen i år. Den prioritering er vi dybt uenige i i Radikale Venstre. Fordelingen af forskningsreserven har været et pest eller kolera-valg. Der bliver skåret ned på alt det, vi skal leve af, og det, der skal sikre os viden, job og nye løsninger i fremtiden. Når det er sagt, er vi i Radikale Venstre glade for, at den frie forskning ikke rammes lige så afsindig hårdt, som den blev sidste år. Det har vi arbejdet for at sikre, fordi den frie forskning er dér, hvor forskningens fødekæde starter.

Eva Flyvholm, Enhedslisten
- Vi er gået efter mest muligt til fri forskning og forskning i bæredygtighed og grøn energi. Det er lykkedes i forskningsreserven, og det er et lyspunkt i en ellers sort hverdag, hvor regeringen har skåret milliarder på forskning og grøn teknologi.

Jakob Engel-Schmidt, Venstre
- Jeg glæder mig særligt over et stærkt fokus på teknisk forskning, herunder rum- og droneteknologi, der har et stort potentiale for at skabe vækst og arbejdspladser. Derudover er jeg meget begejstret for, at vi styrker Fonden for Entreprenørskab.

Pressekontakt

Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire