Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/11-16   -   Pressemeddelelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse giver penge til kvalitet i uddannelser og dagpenge

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at begrænse omfanget af dobbeltuddannelse. Der er enighed om, at bruge pengene på et tryggere dagpengesystem og bedre kvalitet i undervisningen frem for dobbeltuddannelse.

I 2014 begyndte mere end 2.200 personer på deres anden videregående uddannelse.

Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der betyder, at man som udgangspunkt ikke længere kan få to videregående uddannelser på samme niveau eller lavere.

- I Danmark har vi fri og lige adgang til uddannelse, og vi er blandt de lande, der investerer mest i hver studerende. Men vi skal hele tiden arbejde på at bruge skatteborgernes penge klogere, og i det lys er det ikke fornuftigt, at man kan tage to skattebetalte uddannelser. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu begrænser omfanget af dobbeltuddannelse, for i stedet at kunne bruge pengene på et tryggere dagpengesystem og mere kvalitet i uddannelserne. De studerende kan nu se frem til, at vi med en ny kvalitetspulje på mere end 100 millioner kroner om året sætter fokus på mere feedback og bedre undervisning. Derudover er jeg rigtig glad for, at vi med aftalen har fundet 15 millioner årligt, som skal løfte sprogområdet, siger Ulla Tørnæs.

Kvalitetspulje og styrkelse af sprogområdet
Aftalen frigør et årligt provenu, hvoraf 120 millioner kroner om året skal bruges til at styrke de videregående uddannelser.

Blandt andet oprettes en ny kvalitetspulje på 105 millioner kroner til:

Et udviklingsprogram, der for eksempel sigter mod at udvikle viden, der styrker praksis- og anvendelsesorienterede løsninger og bedre praktik
Bedre uddannelse, for eksempel udvikling af bedre undervisnings- og eksamensformer, feedback til studerende og en mere aktiv studiekultur.
Der afsættes også 15 millioner kroner årligt til at styrke sprogområdet. Derudover er der sat penge af til udvikling af digitale løsninger til de videregående uddannelser, bedre udnyttelse af offentlige forskningsresultater via etablering af iværksættervirksomheder og udvikling af relevante uddannelsesudbud, hvis der viser at være blindgyder.

Samtidig frigøres 308 millioner kroner til aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om et tryggere dagpengesystem.

- Med aftalen er finansieringen af et tryggere dagpengesystem kommet på plads. Socialdemokraterne er desuden glad for, at der er fundet en varig pulje til at styrke ikke mindst de praksisnære uddannelser. De får bedre muligheder for at udvikle ny viden for eksempel inden for væsentlige velfærdsområder som sundhed, social og pædagogik. Samtidig styrkes sprogfagene, så der uddannes flere dygtige sprogundervisere blandt andet til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Sidst men ikke mindst styrkes digitalisering og bedre udnyttelse af offentlige forskningsresultater, der kan blive til nye iværksættervirksomheder i Danmark, siger Christine Antorini, Socialdemokratiet.

- DF glæder sig over, at der med aftalen er afsat midler til at styrke kvaliteten af de videregående uddannelser. Specielt lægger vi vægt på programmet for udvikling og styrkelse af de praksisrettede professionsuddannelser. Vi er tilfredse med, at der er afsat midler, som kan understøtte den kommende sprogstrategi. Endelig har det været vigtigt for DF at sikre mulighed for, at der skabes uddannelsestilbud, som kan udfylde det behov for bredere kompetencer for for eksempel bygningskonstruktører, arkitekter og ingeniører, som dobbeltuddannelserne hidtil har dækket. Derfor ser vi frem til at ministeriet igangsætter arbejdet hermed og vi håber, at alle relevante parter vil bidrage konstruktivt til at udnytte mulighederne, siger Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.

Tre undtagelser
Der kan i nogle tilfælde være gode grunde til at foretage et uddannelsesmæssigt sporskifte. Aftalen giver fortsat mulighed for at tage mere end en videregående uddannelse, hvis man af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet, hvis ens videregående uddannelse er forældet, eller hvis man ønsker at tage en uddannelse inden for et område, hvor der er meget lav ledighed for nyuddannede og et særligt behov på arbejdsmarkedet. Hvert andet år vil Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggøre en liste over undtagne uddannelser.

- Det er vigtigt for mig, at aftalen ikke skaber blindgyder for dem, der virkelig har brug for det. Er man nedslidt i sit job eller har tabt arbejdsevne, skal man selvfølgelig kunne få en ny uddannelse. Det er det bedste for den enkelte og for samfundet. Samtidig har det været vigtigt for mig at sørge for, at der fortsat vil være mulighed for at tage en ekstra uddannelse, hvis uddannelsen er inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, siger Ulla Tørnæs.

Pressekontakt

Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012
Adrian Lema
Chefkonsulent
  7231 8126

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire