Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/11-16   -   Pressemeddelelse

Antallet af uddannelsespladser skal matche arbejdsmarkedets behov

Videregående uddannelser med høj ledighed for de nyuddannede skal fremover optage færre studerende. Det skal skabe bedre balance mellem antallet af nyuddannede og behovet på arbejdsmarkedet. Ministeren understreger, at det er vigtigt med et godt match mellem uddannelse og arbejdsmarkedet.

Hvert år måles uddannelsernes ledighed. Fra næste år skal 12 yderligere videregående uddannelser optage færre studerende, fordi de systematisk har uddannet flere studerende, end hvad der har været efterspørgsel efter på arbejdsmarkedet. Derfor skal de fremover optage 776 færre studerende.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs understreger, at det hverken er rimeligt overfor de studerende eller samfundet, at vi uddanner flere på den enkelte uddannelse, end der er job til:

- Uddannelse skal føre til job. Det er mit mål, og det er jeg sikker på også er målet for de studerende, når de bliver optaget på en uddannelse. Desværre har vi uddannelser, der uddanner flere, end der er job til. Derfor skal vi uddanne færre på de uddannelser. Alt andet vil være uansvarligt, ikke mindst over for de unge, der gerne vil bruge deres uddannelse, siger Ulla Tørnæs.

Det er især uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler, der i denne omgang skal sænke optaget. For de uddannelser, der både udbydes på engelsk og dansk, kan institutionerne selv vælge, om der skal være færre studerende på den engelske eller den danske uddannelse.

- Jeg har gennem længere tid været bekymret for, at de mange internationale studerende, som går på de engelsksprogede uddannelser, ikke kommer i job i Danmark. Jeg ved, at det også er noget, som de enkelte uddannelsesinstitutioner har fokus på. Derfor har jeg tillid til at institutionerne vil være opmærksomme på balancen mellem de danske og engelske udbud af uddannelser, når de skal lave den konkrete dimensionering, siger ministeren.

Dimensioneringen indfases gradvist over en årrække. Reduktionen af optaget på de 12 uddannelser er fuldt indfaset i 2020 - for kandidatuddannelser dog først i 2022.

Dimensionering af uddannelsespladser
Siden 2014 har Uddannelses- og Forskningsministeriet hvert år fastsat et loft over, hvor mange studerende, der må optages på uddannelser med systematisk overledighed. Uddannelserne identificeres på baggrund af en opgørelse over, hvilke uddannelser der har systematiske ledighedsudfordringer.

De uddannelser, der tidligere har fået fastsat et loft over, hvor mange de må optage, skal fortsat reducere optaget af nye studerende.

Enkeltuddannelser skal have mindst tre dimittendårgange med mindst 10 dimittender for at kunne udtages til dimensionering, og ledigheden måles først i andet år efter endt uddannelse. På den baggrund er der i 2016 identificeret 12 yderligere uddannelser, der dimensioneres.

Pressekontakt

Adrian Lema
Chefkonsulent
  7231 8126
Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire