Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/11-16   -   Pressemeddelelse

Rekordstor landsdækkende undersøgelse: Studerende evaluerer deres uddannelse

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs inviterer studerende og nyuddannede til at dele erfaringer om deres uddannelse. En rekordstor undersøgelse skal øge gennemsigtigheden og give kommende studerende bedre muligheder for at vælge en god uddannelse, siger Ulla Tørnæs.

Fra i dag modtager op mod 350.000 nuværende og tidligere studerende et spørgeskema om deres uddannelses kvalitet og dens relevans for arbejdsmarkedet. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen bliver en del af vejledningsværktøjet Uddannelseszoom.dk, der giver kommende studerende et samlet overblik over deres muligheder for videregående uddannelser.

Undersøgelsens resultater skal hjælpe kommende studerende med at vælge uddannelse på et mere oplyst grundlag og dermed give et bedre match mellem de studerendes uddannelsesvalg og arbejdsmarkedets efterspørgsel.

- Studerendes oplevelser af uddannelserne er vigtige til at forbedre kvaliteten og til at gøre uddannelserne mere relevante. Derfor inviterer jeg fra i dag 350.000 studerende til at evaluere deres uddannelse, så kommende studerende er endnu bedre klædt på til at træffe deres vigtige uddannelsesvalg, og så vi kan styrke uddannelserne, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

På Uddannelseszoom.dk kan man allerede finde viden om frafald, ledighed, indkomst og gennemførselstid. Med den nye spørgeskemaundersøgelse vil det også fremgå, hvordan nuværende studerende oplever undervisningen og studiemiljøet. Nyuddannede er også blevet bedt om at vurdere deres uddannelses relevans i forhold til deres nuværende job.

Det er første gang studerendes oplevelser af feedback fra underviserne, antallet af undervisningstimer, udbyttet af undervisningen, og om uddannelsernes kvalitet generelt er høj, bliver tilgængeligt.

- Uddannelseszoom er et rigtig godt værktøj for kommende studerende til at se de oplysninger, som netop de er interesserede i. Unge, der står over for et af de vigtigste valg i deres liv, skal selvfølgelig let kunne se, hvor kvaliteten og jobmulighederne er gode. Jeg glæder mig meget til at udvide Uddannelseszoom, så kommende studerende kan finde netop de informationer. Det giver endnu bedre uddannelsesvalg, siger Ulla Tørnæs.

Uddannelseszoom blev til med bred opbakning blandt Folketingets partier og udløber fra Vækstpakken fra 2014. Afsættet var blandt andet anbefalinger fra Udvalg for Kvalitet og relevans af de videre videregående uddannelser, der tilbage i 2014 foreslog, at information om kvalitet og relevans på uddannelserne skulle gøres lettere tilgængelig.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil fremgå på Uddannelseszoom.dk forud for den næste store ansøgningsrunder i marts 2017.

Fakta om Uddannelseszoom
Godt 250.000 studerende og 100.000 dimittender er blevet bedt om at bidrage med deres oplevelser af uddannelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet. Spørgeskemaet sendes blandt andet via mail og e-boks.
Undersøgelsen er den mest omfattende undersøgelse af de videregående uddannelser nogensinde.
Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, hvor brugeren helt enkelt kan sammenligne op til tre uddannelser ad gangen på selvvalgte parametre.
Formålet er at understøtte unges valg af uddannelse ved at stille information om uddannelsers kvalitet og relevans til rådighed.
Uddannelseszoom henvender sig til primært til elever i ungdomsuddannelser.

Pressekontakt

Adrian Lema
Chefkonsulent
  7231 8126
Andreas Müller
Pressesekretær
  7231 8104

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire