Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/12-16   -   Pressemeddelelse

Danske forskere har succes: 3,7 milliarder kroner fra EU til forskning og innovation

Med næsten 3,7 milliarder kroner har Danmark nået sin målsætning for tildeling af forskningsmidler fra det europæiske rammeprogram Horizon 2020. Særligt inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er der sket en markant stigning i støtten til projekter med dansk deltagelse.

Danske forskere og virksomheder har succes med at få støtte fra EU til forsknings- og innovationsprojekter. Siden 2014 har 825 projekter med dansk deltagelse modtaget et boost på næsten 3,7 milliarder kroner og 2,52 procent af de konkurrenceudsatte midler i Horizon 2020.

Inden for informations- og kommunikationsteknologi er der siden marts 2016 bevilget 160 millioner kroner til danske forskere og virksomheder. Midlerne går blandt andet til projekter, der kan hjælpe børn med autisme eller forbedre små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gennem øget automatisering. Det samlede hjemtag inden for dette område er 364 millioner kroner.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er meget tilfreds med de høje tal:

- De mange millioner, som Danmark har hentet hjem fra EU, er ikke kun et vigtigt boost for danske forskere og virksomheder. Det er også vigtigt for væksten i hele landet. Jeg ved, der er hård konkurrence om EU-midlerne. Derfor vidner det høje danske resultat om, at danske forskere og virksomheder er blandt den absolutte elite, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

1,25 milliarder til de bedste ideer
Danmark klarer sig også godt, når det kommer til at hente støtte til excellente projekter, der tager udgangspunkt i forskernes og virksomhedernes egne idéer. Det er især i Marie Sklodowska-Curie-programmet, hvor der gives støtte til forskermobilitet og karriereudvikling, at Danmark præsterer godt. Programmet giver blandt andet mulighed for at tiltrække dygtige forskere med excellente forskningsidéer fra udlandet. Danmark klarer sig også godt, når det gælder de banebrydende forskningsprojekter, der støttes gennem Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Danmark har fra disse to programmer fået bevilget godt 1,25 milliarder kroner.

Om Horizon 2020
- Horizon 2020 er EU's rammeprogram for forskning og innovation, der gælder for årene 2014-2020 med et budget på cirka 75 milliarder euro. Siden 2014 har Danmark hentet godt 500 millioner euro på programmet.
- Programmet yder projektfinansiering til blandt andet forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer og regioner.
- EU-DK Support netværket rådgiver danske ansøgere om Horizon 2020.

Pressekontakt

Katrine Nissen
Kontorchef
  72 31 82 40
Andreas Müller
Pressesekretær
  7231 8104

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire