Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/12-16   -   Pressemeddelelse

Dansk forskning har stor gennemslagskraft

Danmark er et af de lande i OECD, der laver forskning af den bedste kvalitet. Det ses ved, at dansk forskning er noget af den mest citerede forskning i OECD. Samtidig er forskningen relevant for erhvervslivet. Det viser nye tal fra Forskningsbarometer 2016

Dansk forsknings gennemslagskraft er i top 3 i OECD. Det viser nye opgørelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som måler på antallet af citationer af videnskabelige publikationer. Det er en anerkendt måde at måle forskningens kvalitet på. Samtidig har Danmark den højeste andel af publikationer, der er udgivet i samarbejde med erhvervslivet.

Derudover ligger Danmark igen på en første plads blandt OECD-landene, når det gælder offentlige investeringer i forskning og udvikling.
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at rapporten understreger Danmarks førerposition på forskning.

- I Danmark prioriterer vi forskning højt, for det er forskningen, der skal være med til at bringe os godt ind i fremtiden. Derfor er det også helt afgørende, at dansk forskning har høj kvalitet og kan bruges af andre forskere og af erhvervslivet. Opgørelsen her viser, at dansk forskning har stor gennemslagskraft, og at forskningen er relevant for virksomhederne. Det skal vi glæde os over og være stolte af.

Især på fagområderne Medicin, Sundhed og Ingeniørvidenskab bliver danske forskningspublikationer citeret meget mere end verdensgennemsnittet. Her bliver dansk forskning citeret henholdsvis 98%, 93% og 89% mere end forventet i forhold til verdensgennemsnittet for samme type publikationer.

Der er imidlertid også udfordringer. Kigger man på erhvervslivets investeringer i forskning, er Danmark på en tiende plads blandt OECD-landene. Og selvom universiteterne er gode til at tiltrække investeringer udefra, kommer størstedelen fra private fonde og ikke erhvervslivet.

I den forbindelse kommenterer uddannelses- og forskningsministeren:
- Det er erhvervslivet, der driver væksten i Danmark, og derfor er det også vigtigt, at erhvervslivet selv investerer i forskning og udvikling. Både virksomhederne selv og samarbejdet med universiteterne skaber arbejdspladser og vækst i kraft af den forskning, som vi er så gode til.

Forskningsbarometer 2016 viser, at:

- Danmark investerer meget i offentlig forskning. Danmark ligger nummer 1 blandt lande i OECD målt på investeringer i forskning udført i den offentlige sektor som procent af BNP. Danmark ligger nummer 10 målt på investeringer i forskning og udvikling udført i den private sektor. I forhold til lande i OECD ligger Danmark samlet set på en sjette plads.
- Danmark har høje investeringer i forskning finansieret af private fonde. Danmark ligger nummer 1 målt på forskning ved de højere læreranstalter, der er finansieret af private non-profit fonde og organisationer, sammenlignet med resten af OECD.
- Forskeruddannelse er højt prioriteret i Danmark. I OECD ligger Danmark nummer 6 målt på tildelte ph.d.-grader per indbygger.
- Den danske forskningsproduktion er høj. Danmark ligger nummer 2 i OECD målt på antallet af videnskabelige publikationer per indbygger. Kun Schweiz producerer flere videnskabelige produktioner per indbygger end Danmark.
- Dansk forskning har høj videnskabelig gennemslagskraft. Danmark ligger nummer 3 i OECD målt på både citationer af videnskabelige publikationer og på andel af publikationer blandt de 10% mest citerede publikationer. Kun Island og Schweiz har en højere andel af publikationer blandt de 10% mest citerede.
- Dansk forskning baserer sig i høj grad på offentlig-privat sampublicering. I OECD ligger Danmark nummer 1 målt på andel af publikationer, som er sampubliceret mellem højere læreanstalter og erhvervslivet.
- Danmark er blandt de lande, der henter flest midler fra EU's rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Danmark ligger nummer 4 blandt modtagerlandende i Horizon 2020 målt på bevillingsstørrelse pr. indbygger. Danmarks høje hjemtag baserer sig på et relativt højt hjemtag af midler til højere læreranstalter indenfor Excellent Science.

Pressekontakt

Jakob Sejr Teichert
Pressesekretær
  +45 72 31 95 03

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire