Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/01-17   -   Pressemeddelelse

Fortsat højt uddannelsesniveau i Danmark

61 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at få en videregående uddannelse. Danmark har et højt uddannelsesniveau. Nu handler det om at styrke læringen og ruste de studerende til fremtidens arbejdsmarked, siger uddannelses- og forskningsministeren.

Af de unge, der sidste år afsluttede 9. klasse, forventes 61 procent at få en videregående uddannelse. Det viser nye beregninger fra den såkaldte profilmodel. Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan man forventer, en ungdomsårgang vil uddanne sig, fra de går i 9. klasse og 25 år frem. De seneste år har andelen af unge, der forventes at få en videregående uddannelse, ligget på et stabilt højt niveau på over 60 procent. Beregningerne viser samtidigt, at alle landets regioner ligger på et højt niveau.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind understreger, at kvaliteten i uddannelserne skal styrkes.

- Det tegner godt for fremtiden, at så mange unge forventes at få en videregående uddannelse, men det er vigtigt, at vi også har fokus på uddannelsernes kvalitet. Min ambition er at styrke uddannelserne, så det, de studerende lærer, er på et højt internationalt niveau, så de er attraktive og relevante for arbejdsmarkedet, siger Søren Pind.

Flest forventes at få en professionsbachelor eller en kandidatuddannelse Blandt de unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes 6 procent at opnå en erhvervsakademiuddannelse som højeste fuldførte uddannelse. 29 procent af årgangen forventes at få en professionsbacheloruddannelse eller akademisk bacheloruddannelse som højest fuldførte uddannelse, og 27 procent forventes at fuldføre en kandidatuddannelse.

Om profilmodellen
Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan vi forventer en ungdomsårgang vil uddanne sig fra de går i 9. klasse og 25 år frem.
Profilmodel 2015 viser således det uddannelsesniveau, som den årgang, der gik i 9.klasse i 2014/15, forventes at opnå som cirka 40-årige. Profilmodelberegningerne er foretaget af Undervisningsministeriet og er baseret på data fra Danmarks Statistik.
61 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at få en videregående uddannelse.

Pressekontakt

Jens Storm
Kontorchef
  7231 7982
Andreas Müller
Pressesekretær
  7231 8104

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire