Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/01-17   -   Pressemeddelelse

Ny rapport anbefaler enklere og stærkere censorsystem

Censorudvalget peger i en ny rapport på fem områder, hvor censorsystemet kan forbedres. Udvalget foreslår blandt andet opkvalificering af censorerne og færre men større censorkorps. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil nu nærlæse rapporten og drøfte anbefalingerne med relevante aktører

Udvalget konstaterer i rapporten, at der i sektoren er en bred tilslutning til censorsystemet, der generelt opfattes som godt og bevaringsværdigt. Udvalget giver fem overordnede anbefalinger til et forbedret censorsystem:

1. Færre detaljerede, centralt fastsatte regler om censur
2. Forankring af administrationen af censorsystemet på uddannelsesinstitutionerne
3. Styrkelse af censorformandskaberne
4. Opkvalificering af censorerne
5. Bevarelse af retssikkerhed for de studerende.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil nu se nærmere på anbefalingerne og lytte til interessenternes evaluering af rapporten.

- Censorerne spiller en vigtig rolle - både for den enkelte studerende og for kvalitetssikringen af uddannelserne. Derfor er det vigtigt at se på rammerne for deres arbejde. Censorudvalget har lavet en solid rapport, som giver os et godt grundlag for at gøre censorsystemet bedre og mere tidssvarende, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Censorudvalget blev nedsat forrige år og har haft til opgave at undersøge, om det nuværende censorsystem bidrager tilstrækkeligt til at understøtte kvalitet og de studerendes retssikkerhed. Det arbejde fremlægges i rapporten "Et fremtidssikret censorsystem". Rapporten sendes nu i høring i en bred kreds af interessenter.

Pressekontakt

Steen Bruun Jensen
Presse- og kommunikationskonsulent
  7231 8216

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire