Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/02-17   -   Pressemeddelelse

Danske virksomheder skal tættere på rummet

En ny innovationsindsats skal give flere danske virksomheder muligheder for at anvende satellitdata.

Ny software skal understøtte, at danske virksomheder i højere grad kan udnytte gratis data fra rummet i produkter, der bruger navigation og overvågning. Samtidig skal dansk landbrug hjælpes til at udnytte satellitdata til præcisionslandbrug, der optimerer og forbedrer tildelingen af gødning i marken til gavn for både miljøet og økonomien.

Derfor tildeler Uddannelses- og Forskningsministeriet 21,0 millioner kroner til aktiviteter, der skal hjælpe rumteknologien på vej. Danske virksomheder skal have mest muligt ud af de europæiske investeringer i satellitter, mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

- Danske virksomheder skal have de bedst mulige vilkår for at udnytte de nye muligheder inden for rumteknologi og satellitdata, så vi kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan sætte en række nye hjemlige aktiviteter i gang til glæde for hele det danske samfund, udtaler uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Bevillingen sker som opfølgning på Danmarks Nationale Strategi for Rummet og Danmarks øgede engagement i den Europæiske Rumorganisation ESA. Det bliver blandt andet de tre godkendte Teknologiske Serviceinstitutter FORCE Technology, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut, der skal stå for de nye rumaktiviteter.

Fakta
Regeringen har på finansloven for 2017 afsat 350 millioner kroner over de næste tre år til nye rumaktiviteter i regi af den Europæiske Rumorganisation ESA. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har d. 26. januar åbnet op for at søge de første 32 millioner kroner.

Uddannelses- og forskningsministeriet indgår som en del af den nye innovationsindsats kontrakt med GTS-instituttet FORCE Technology i samarbejde med Alexandra Instituttet om aktivitetsplanen "Udnyttelse af rumsystemer til øget vækst", der finansieres med 11,0 millioner kroner. Der indgås også kontrakt med Teknologisk Institut om aktivitetsplanen "Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data", der finansernes med 6,5 millioner kroner.

Endvidere gives tilsagn til innovationsnetværkene Inno-Pro, Infinit og Inbiom til det fælles videnspredningsprojekt 'Vækst i Rumerhvervet', der finansieres med 3,5 millioner kroner.

Rumerhvervet i Danmark omfatter cirka 150 virksomheder, hvoraf hovedparten skønnes at være såkaldte "downstreamvirksomheder", der anvender satellitdata i deres produkter og services.

Flere virksomheder forventes i fremtiden at kunne anvende satellitdata og -tjenester til udviklingen af nye produkter og services. Det skyldes blandt andet udviklingen af nye typer af små satellitter, de såkaldte nanosatellitter, samt EU's store satellitprogrammer Galileo og Copernicus, der i disse år bliver operationelle.

Relevant information

Læs mere om Danmarks Nationale Strategi for Rummet
http://ufm.dk/publikationer/2016/danmarks-nationale-strategi-for-rummet


Pressekontakt

Jakob Sejr Teichert
Pressesekretær
  +45 72 31 95 03

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire