Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/03-17   -   Pressemeddelelse

Ph.d.-uddannelsen har høj kvalitet og er attraktiv på det private arbejdsmarked

Ny omfattende analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at ph.d.-uddannelsen trods væsentlig flere studerende bibeholder et højt fagligt niveau. Samtidig finder en stor andel ph.d.-uddannede beskæftigelse i det private.

I analysen 'Ph.d.-uddannelsens kvalitet og relevans' vurderer tre ud af fire internationale forskere, at kvaliteten af ph.d.-afhandlingerne på danske universiteter er 'meget god' eller 'god'. Det fremgår også af analysen, at 37 procent af de ph.d.-uddannede er ansat i den private sektor, hvilket er den højeste andel i OECD.

Analysen er baseret på et stort datagrundlag fra en række forskellige undersøgelser. Næsten 9.000 ph.d.-studerende, vejledere og internationale forskere har bidraget til undersøgelsen af den danske ph.d.-uddannelses kvalitet og relevans.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind siger:

- En ph.d. er den ypperste uddannelse i Danmark og er med til at lægge niveauet for både forskning og undervisning. Ph.d.erne skal gå forrest, inspirere og gøre os alle klogere gennem deres forskning. Analysen viser, at Danmark har en velfungerende ph.d.-uddannelse med høj faglig kvalitet og stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet.

Fra 2003 til 2010 steg optaget på ph.d.-uddannelsen fra 1.200 til cirka 2.600 om året. Stigningen var delvist et resultat af Globaliseringsaftalen fra 2006, der havde til formål at styrke væksten og innovationsevnen i Danmark. I 2012 valgte den daværende regering at videreføre niveauet for ph.d.-optaget.

Analysen skal nu i høring i sektoren, inden dens resultater vil blive diskuteret på en konference den 6. april 2017.

Flere resultater af analysen
- 81 procent af de ph.d.-studerende er tilfredse eller i høj grad tilfredse med deres uddannelse.
- 24 procent af de responderende ph.d.-vejledere mener, at de ph.d.-studerendes niveau er højere end for ti år siden.
- 48 procent vurderer, at niveauet er det samme som for ti år siden.
- Andelen af internationale ph.d.-studerende er steget med 19 procentpoint fra 2003 til 2014. Målt fem år efter dimission bliver 41 procent af de internationale ph.d.-studerende fra dimittendårgangen 2009 i Danmark. Det er 20 procentpoint flere end årgangen fra 2000.
- 75 procent af de udenlandske bedømmere af danske ph.d.-afhandlinger vurderer, at kvaliteten af ph.d.-afhandlingerne er god eller meget god sammenlignet med internationale standarder på fagområdet.
- Målsætningen fra Globaliseringsaftalen i 2006 om et markant øget ph.d.-optag særligt inden for de sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige og tekniske hovedområder er realiseret.

Pressekontakt

Jakob Sejr Teichert
Pressesekretær
  +45 72 31 95 03

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire