Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/03-17   -   Pressemeddelelse

Faglærte får bedre mulighed for at blive optaget på en videregående uddannelse

Tømrere, snedkere og kokkes muligheder for at blive optaget på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole forbedres fra i år. Der skal være mulighed for livslang læring, siger uddannelses- og forskningsministeren.

Den 15. marts er der ansøgningsfrist for at søge om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2. Nye regler betyder, at faglærte fra i år har bedre muligheder for at blive optaget på en videregående uddannelse.

- Vi har brug for dygtige tømrere, SOSU-assistenter og mekanikere. Vores virksomheder går i stå, hvis vi ikke har dygtige håndværkere. Men det må ikke være sådan, at unge fravælger en erhvervsuddannelse af frygt for ikke at kunne videreuddanne sig. Det skal kunne lade sig gøre at bygge ny viden ovenpå sin erhvervsuddannelse og få nye jobmuligheder senere i livet. Derfor forbedrer vi faglærtes muligheder for livslang læring, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Der er nu tre overordnede adgangsveje for faglærte, der vil søge ind på en videregående uddannelse:

Adgang til særligt relevante uddannelser
Faglærte kan søge om en plads på særligt relevante videregående uddannelser, der ligger i naturlig forlængelse af den enkeltes erhvervsuddannelse, uden at de skal supplere med gymnasiale fag. Fra i år er antallet af uddannelser, der betragtes som særligt relevante, øget markant. For eksempel kan cnc-teknikere, køleteknikere, industriteknikere, mekanikere og værktøjsuddannede som noget nyt søge ind på uddannelsen til automationsteknolog uden at skulle tage ekstra gymnasiale fag.

Mulighed for sporskifte
Faglærte har nu bedre muligheder for at skifte spor. Alle med en erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed kan nu søge videre på samtlige erhvervsakademiuddannelser. Ønsker man at søge ind på en uddannelse, der ikke ligger i oplagt forlængelse af ens erhvervsuddannelse, er det dog nødvendigt at leve op til nogle faglige adgangskrav, som kan kræve supplering i gymnasiale fag. For eksempel kan en bager søge ind på uddannelsen til it-teknolog, hvis han eller hun har matematik og engelsk på C-niveau.

Adgangskurser til ingeniør- og maskinmesteruddannelserne
Alle, der har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og engelsk samt 10. klasses-prøven i matematik, kan søge optagelse på ingeniør- og maskinmesteruddannelserne via særlige adgangskurser. De skal dog mindst have to års erhvervserfaring. Det samme gælder folk med kompetencer, som svarer til folkeskolens afgangsprøve.

Om de nye muligheder
- Alle erhvervsuddannede, der vil læse en videregående uddannelse, skal søge om optagelse senest 15. marts kl. 12 på www.optagelse.dk.
- De nye regler er en del af erhvervsuddannelsesreformen, som blev vedtaget af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i 2014.
- Alle med en treårig erhvervsuddannelse kan nu søge ind på alle erhvervsakademiuddannelser. Nogle skal supplere med gymnasiale fag.
- Herudover er de fagligt ansvarlige på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser blevet enige om at udvide antallet af særligt relevante videreuddannelsesmuligheder. På disse er der ikke behov for at supplere med gymnasiale fag, før den erhvervsuddannede kan søge om optagelse.
- De forbedrede videreuddannelsesmuligheder er blevet fastlagt i "Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser".

Pressekontakt

Mikkel Leihardt
Kontorchef
  7231 8015
Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire