Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/03-17   -   Pressemeddelelse

Unge søger i stor stil mod de tekniske uddannelser

Mange flere unge end sidste år ønsker i år at læse til ingeniør, viser fordelingen af kvote 2-ansøgninger til de videregående uddannelser. Udviklingen tegner lyst for fremtidens arbejdsmarked, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Flere unge har i år søgt mod landets ingeniøruddannelser og andre af de tekniske uddannelser. Det viser den endelige opgørelse over søgningen til landets videregående uddannelser via kvote 2. Blandt de uddannelser med den største vækst finder man civilingeniør med 28 procent flere ansøgere og diplomingeniør med 14 procent flere ansøgere end sidste år.

I det hele taget er søgningen mod de tekniske uddannelser på både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter øget. Til gengæld er søgningen mod de kunstneriske bacheloruddannelser faldet med 26 procent. Der er store regionale forskelle i faldet, men for eksempel ønsker 38 procent færre end sidste år at uddanne sig til designer, hvor der generelt er høj ledighed for nyuddannede.

- Vi har brug for dygtige ingeniører. Det er derfor positivt, at søgningen mod de tekniske uddannelser igen stiger. Det er arbejdskraft, som vores virksomheder har efterspurgt længe. Fra politisk side har vi samtidig opfordret til, at man søger ind på uddannelser, hvor der er gode fremtidsmuligheder. Det budskab ser ud til at være forstået blandt de unge.

Læreruddannelsen, der sidste år fik en markant stigning i antallet af ansøgere, holder i år fast i det høje niveau og har igen fået over 2000 ansøgninger via kvote 2.

- Lærergerningen er en af de vigtigste, vi har i vores samfund. Det er de kommende lærere, der skal formidle viden og dannelse til de fremtidige generationer. Heldigvis ser interessen for at tage den opgave på sig ud til at være stor igen i år, siger Søren Pind.

Det endelige antal ansøgere til de videregående uddannelser i 2017 kan først tælles op, når fristen for at søge via kvote 1 udløber 5. juli.

Fakta om årets søgning i kvote 2
- 56.042 personer har i år søgt en videregående uddannelse som 1. prioritet via kvote 2. Det er et svagt fald på cirka én procent i forhold til sidste års tal på 56.794.
- 24.843 har søgt en professionsbacheloruddannelse, 22.821 har en bacheloruddannelse på et universitet, mens 8.378 har en uddannelse et erhvervsakademi som 1. prioritet.
- Det samlede tal på 56.042 er større end de 54.375, som Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde kort efter fristudløb 15. marts. Det endelige tal inkluderer blandt andet også ansøgere, der har søgt uden NemID.

Pressekontakt

Jens Storm
Kontorchef
  7231 7982
Kristian Hedegaard
Pressesekretær
  7331 9508

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire