Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/03-17   -   Pressemeddelelse

Bedre muligheder for uddannelse flere steder i landet

Ny forsøgsordning med uddannelsesstationer giver mulighed for at tilbyde dele af en uddannelse i områder, hvor der ikke er så mange uddannelser. Der er allerede nu interesse for at oprette stationer for diplomingeniører og læreruddannelsen.

Erhvervsakademier og professionshøjskoler får nu mulighed for at få uddannelse ud til områder, hvor der ikke er så mange uddannelsestilbud. Det sker med en ny forsøgsordning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor dele af en uddannelse kan flyttes geografisk til en såkaldt uddannelsesstation fra det oprindeligt godkendte uddannelsessted.

VIA University College har allerede vist interesse for at tilbyde en del af deres diplomingeniøruddannelse fra det nuværende udbud i Horsens til Viborg, hvor virksomhederne har efterspurgt ingeniører. VIA ønsker også at tilbyde dele af læreruddannelsen fra de eksisterende udbudssteder i blandt andet Aarhus og Silkeborg til flere byer i regionen. Det skal tiltrække flere studerende og støtte op om lærerforsyningen.

Med forsøgsordningen er der nu åbnet for, at professionshøjskoler og erhvervsakademier kan ansøge om at få uddannelse ud i områder, hvor der er få uddannelser og et behov for arbejdskraft.

- Det er regeringens klare ambition at give gode muligheder for uddannelse også udenfor de store byer. Forsøget her fjerner nogle af de barrierer, der ellers har begrænset professionshøjskolerne og erhvervsakademiernes muligheder. Forsøget kan bidrage til lokal udvikling og vækst og forhåbentlig give flere lyst til at tage en uddannelse, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Initiativet følger konkret op på den tidligere V-regerings strategi for Vækst og Udvikling i hele Danmark, hvor regeringen ville undersøge, hvordan større dele af en videregående uddannelse kunne gennemføres andre steder end det geografiske udbudssted.

For at en uddannelsesinstitution kan blive godkendt til forsøg gælder en række krav:

- Institutionen eller det uddannelsesudbud, der distribueres fra, skal være positivt akkrediteret.
- Den del af uddannelsesudbuddet, der gennemføres på en uddannelsesstation, skal svare til maksimalt halvdelen af den teoretiske del af uddannelsen angivet i ECTS-point.
- Ansøgning og optagelse sker på det godkendte uddannelsesudbud, hvor der distribueres fra.
- Der kan ikke optages studerende direkte på uddannelsesstationen.
- Kvalitetssikringen af den distribuerede aktivitet varetages af institutionen efter et positivt akkrediteret kvalitetssikringssystem.
- Ansøgere og studerende informeres om, hvilke dele af uddannelsen, det er muligt at gennemføre på uddannelsesstationen og eventuelle øvrige betingelser for og konsekvenser af valget.
- Gennemførelse af dele af uddannelsen på en uddannelsesstation sker efter den studerendes eget valg. Institutionen kan anmode ansøgere om en ikke-bindende tilkendegivelse af deres ønsker, men valget træffes først efter optagelsen og skal så vidt muligt kunne 'gøres om' uden studietidsforlængelse.
- Uddannelsen skal også kunne gennemføres der, hvor den studerende er optaget. For uddannelser med flere studieretninger, hvoraf den studerende skal vælge én, skal institutionen som minimum give de studerende mulighed for at gennemføre mindst én af disse på det godkendte udbudssted, hvor den studerende er optaget.

Pressekontakt

Jakob Sejr Teichert
Pressesekretær
  +45 72 31 95 03
Jacob Holme
Souschef
  7231 7872

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire