Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/03-17   -   Pressemeddelelse

Opbremsning i optaget af studerende på engelsksprogede uddannelser

Mange udenlandske studerende på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne forlader landet efter studiet og bliver derfor ikke beskæftiget i Danmark, viser en ny analyse. Ministeren vil derfor i samarbejde med institutionerne begrænse antallet af studerende på de engelsksprogede uddannelser.

Kun omkring hver femte af de nyuddannede fra de engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne er i arbejde i Danmark to år efter, at de har færdiggjort deres uddannelse. Det viser en ny analyse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har foretaget.

Analysen viser samtidig, at mange udenlandske studerende forlader Danmark inden for to år efter endt uddannelse, og at mange af de studerende, der bliver i landet, fortsætter i videre uddannelse. Blandt nyuddannede, der har læst en professionsbachelor, har 57 procent forladt Danmark efter to år. Blandt de nyuddannede fra erhvervsakademiuddannelserne har 31 procent forladt Danmark efter to år, mens 27 procent fortsat er i uddannelse.

Alle videregående uddannelser skal uddanne til det danske arbejdsmarked. Analysen viser tydeligt, at mange af uddannelserne ikke primært tjener det formål, og derfor skal der ryddes op, understreger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. I forståelse med erhvervsakademierne og professionshøjskolerne har han derfor besluttet at reducere optaget på de pågældende uddannelser med ca. 25 procent i 2017. Det svarer ca. til 1.600 færre nye studerende sammenlignet med 2015.

- Vi kan se, at antallet af udenlandske studerende, der kommer hertil for at få en uddannelse betalt af det danske skatteborgere, er steget markant de senere år. Men det er alt for få, der bliver og bidrager til Danmark bagefter. Derfor er der brug for at skrue ned for optaget, siger Søren Pind.

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, er tilfreds med, at tilstrømningen af udenlandske studerende til de engelsksprogede uddannelser nu begrænses markant.

- Det giver ikke mening at tage så mange udenlandske studerende ind på vores uddannelser, som så rejser hjem, når de er færdige med at læse her. Det her er første skridt til at sørge for, at vi kun tager det antal studerende ind udefra, som Danmark reelt set har gavn af. Det er ikke meningen, at vores uddannelsessystem skal uddanne unge fra hele Europa, siger han.

Ministeren sætter samtidig gang i en analyse af de engelsksprogede diplomingeniøruddannelser og de øvrige bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne. Det skal give et overblik over, hvor mange af de udenlandske studerende på disse uddannelser, der bliver og arbejder i Danmark efter studierne.

For at der i fremtiden skal være et passende antal studiepladser på de engelsksprogede uddannelser, vil ministeren dimensionere de engelsksprogede uddannelser særskilt, hvor der sættes et loft over antallet af pladser. Samtidig undersøger Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvordan indholdet på uddannelserne i højere grad kan fokusere på, hvad der er brug for på det danske arbejdsmarked.

Om analysen:
Analysen blev oprindeligt igangsat som en undersøgelse af de engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser. Siden er den udvidet til også at omfatte professionsbacheloruddannelserne, herunder de såkaldte top-op-overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau. Analysen viser, at:
Kun 21 procent af de engelsksprogede dimittender fra erhvervsakademiuddannelser i 2012 er i beskæftigelse i Danmark 2 år efter. Det tilsvarende tal for de dansksprogede dimittender er 57 procent.

17 procent af de engelsksprogede dimittender fra de ordinære professionsbacheloruddannelserne er i beskæftigelse i Danmark 2 år efter, mens det samme gælder 76 procent af de dansksprogede dimittender. Det skyldes blandt andet, at 57 procent af de engelsksprogede dimittender havde forladt Danmark 2 år efter dimission.
62 procent af de engelsksprogede dimittender fra erhvervsakademiuddannelserne fortsætter på en anden uddannelse, heraf 55 procent på en top-op overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Pressekontakt

Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire