Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/04-17   -   Pressemeddelelse

Nye uddannelser til fremtidens behov

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har netop godkendt en helt ny uddannelse i skat. Uddannelsen skal løfte kompetencerne for potentielle nye skattemedarbejdere. Syv andre uddannelser bredt fordelt i hele landet er også godkendt.

En ny professionsbacheloruddannelse skal styrke kommende skattemedarbejderes kompetencer. Uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol skal være med til at løfte de skattefaglige kvalifikationer og levere et fortsat højt vidensniveau på skatteområdet i Danmark.

I forbindelse med aftalen om "Et nyt skattevæsen" fra november 2016 blev der udtrykt politisk ønske om at løfte kompetencerne både for nuværende og for kommende medarbejdere i SKAT. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at Metropol nu er med til at løfte den opgave.

- Det er afgørende for et nyt og bedre skattevæsen, at medarbejderne har de rigtige kompetencer. Samtidig er der med den politiske aftale fra sidste år aftalt, at der skal flere medarbejdere til SKAT. Derfor er brug for en uddannelse, der er skræddersyet til at levere gode medarbejdere, siger Søren Pind.

Det er bare en af de otte nye videregående uddannelser og udbud af eksisterende uddannelser, der netop er blevet godkendt af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. Uddannelserne fordeler sig over hele landet på såvel universiteter, professionshøjskoler som erhvervsakademier.

Uden for de største universitetsbyer er der to nye diplomingeniøruddannelser i hhv. maskinteknik og elektrisk energiteknologi i Herning - det samme er akademiuddannelsen i Automation og drift i Slagelse. Begge uddannelser har været efterspurgt på det regionale arbejdsmarked.

- Vi skal uddanne til fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det er vigtigt, at vi hele tiden tilpasser uddannelsesudbuddet til arbejdsmarkedets behov. Samtidig skal der være uddannelsestilbud uden for de større universitetsbyer. Det er godt, at vi nu får flere uddannelser, der lever op til regeringens ambitiøse målsætninger på begge områder, siger Søren Pind.

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke er institutionsakkrediteret skal uddannelserne og udbuddene endeligt godkendes af Danmarks Akkrediteringsinstitution inden de kan oprettes.

Afgørelserne er truffet på baggrund af vurderinger fra det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, RUVU.

Prækvalifikation
Prækvalifikation blev indført i 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes.
Prækvalifikation skal sikre, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.
De godkendte uddannelser og udbud ligger i Slagelse, Roskilde, Herning, Aarhus og København.

Pressekontakt

Søren Nedergaard
Kontorchef
  7231 8032

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire