Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/04-17   -   Pressemeddelelse

Gymnasieelever over hele landet debatterer genteknologi og etik

1.700 gymnasieelever fra hele Danmark møder førende forskere og etikere, når de debatterer, hvad vi kan tillade os at bruge videnskaben til. Ny teknologi forbedrer fremtiden men skal bruges med omtanke, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

Genteknologi er en videnskab, der rummer store etiske dilemmaer. Det gælder blandt andet teknologierne genedrive og CRISPR, der måske kan fjerne uønskede arter som for eksempel malariamyg. Genteknologi kan erstatte insektgift, som ikke har formået at fjerne sygdomsbærende myg, men spørgsmålet er, om genteknologi bør bruges til at fjerne arter, som for eksempel truer mennesker?

Gymnasieelever fra hele landet skal i dag tage stilling til, om forskere skal bruge genteknologi til at påvirke organismers arveanlæg, så deres afkom bliver ulevedygtigt. Det sker ved et arrangement på Roskilde Gymnasium, som Forskningens Døgn og Det Etiske Råd arrangerer.

For uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er det vigtigt at rejse spørgsmålet om, hvad vi mennesker kan tillade os at bruge videnskaben til:

- Vi skal bygge fremtiden på ny teknologi, men vi skal gøre det med omtanke og med blik for de problemer, der kan komme. Derfor skal vi tage de etiske diskussioner i et åbent rum for at finde vores fælles ståsted, så vi kan bruge teknologien til at skabe en bedre fremtid, siger Søren Pind.

Arrangementet på Roskilde Gymnasium afholdes samme dag, som Det Etiske Råd offentliggør deres udtalelse om, hvorvidt mennesker bør forsøge at gribe ind i naturen for at fjerne arter, der truer mennesker, hvor konsekvensen risikerer at blive global udryddelse. Et flertal i Etisk Råd er principielt positivt indstillet over for at bruge genteknologi på den måde - efter omfattende risikovurderinger i hvert enkelt tilfælde, fordi det vil kunne redde millioner af menneskeliv. Det gælder dog ikke Rådets formand, Gorm Greisen, som hører til det skeptiske mindretal, som ikke mener, at nogen fordele kan opveje de store risici, teknologien fører med sig.

Om arrangementet på Roskilde Gymnasium
Under debatten vil gymnasieeleverne møde og debattere med førende forskere og etikere, heriblandt den unge britiske forsker Andrew Hammond, som i 2015 var blandt de første til at indsætte et gene drive i malariamyg i laboratoriet. Han gennemgår, hvordan de indsætter et gene drive i malariamyggens kønsceller.

Arrangementet live streames, og mere end 1200 gymnasieelever følger med live på storskærm fra deres eget gymnasie og bidrager med spørgsmål til debatten.

Program
8.10 Velkomstsvideo - Søren Pind

8.15 Velkommen - formand for Det Etiske Råd, Gorm Greisen

8.20 Gene drives - how to modify mosquitoes using gene drive and CRISPR - Andrew Hammond, Research associate ved Imperial College, London

8.35 Bør vi bruge gene drives?

8.35 Mickey Gjerris, lektor i bioetik, Københavns Universitet (skeptisk position)

8.45 Thomas Ploug, professor i anvendt etik, Aalborg Universitet København (optimistisk position)

8.55 Debat mellem panel og salen + via streaming

9.50 Kommentar - formand for Folketingets Udvalg vedr. Det Etiske Råd, Karen Klint

9.55 Afrunding, rektor for Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers

10.00 Slut

Pressekontakt

Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire