Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/05-17   -   Pressemeddelelse

Danmark vært for første Big Science Business Forum nogensinde

Repræsentanter fra verdens største højteknologiske forskningsfaciliteter samles for første gang til fælles konference. Uddannelses- og Forskningsministeriet har taget initiativ til konferencen, hvor forskningsfaciliteterne vil fortælle om udbud for milliarder af kroner i ordrer til virksomhederne.

Når CERN skal skabe rammer, der ligner Big Bang, eller Den Europæiske Rumorganisation sender Andreas Mogensen ud i rummet, så skal selv de mindste elektroniske kredsløb fungere perfekt. Til det formål køber verdens største forskningsfaciliteter hvert år højteknologiske løsninger og kvalitetsprodukter for milliarder hos virksomheder verden over.

Branchen kaldes for Big Science, og det skønnes, at det globale marked er op mod 270 milliarder kroner årligt. For første gang nogensinde samles repræsentanter fra otte af verdens største forskningsfaciliteter i Big Science Business Forum for at præsentere deres samlede udbud for den europæiske industri. Det kommer til at foregå i København med Uddannelses- og Forskningsministeriet som vært den 26.-28. februar 2018.

- Den mest avancerede forskning i verden sprænger rammerne for, hvad vi ved og forestiller os. Men Big Science er også big business. Når repræsentanter fra de otte største forskningsfaciliteter kommer til Danmark, giver det danske virksomheder unikke muligheder for at få del i et højteknologisk marked for milliarder, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Det danske netværk BigScience.dk har lige nu cirka 200 danske virksomheder, hvoraf cirka 40 er aktive og har modtaget ordrer. BigScience.dk skønner, at den danske andel af Big Science markedet er på cirka 300 millioner kroner årligt, men at andelen burde være langt højere.

Udover deltagere fra otte af de største Big Science-faciliteter forventer Uddannelses- og Forskningsministeriet op til 1.000 deltagere fra primært europæiske virksomheder til den første Big Science Business Forum.

De otte Big Science faciliteter, der deltager:
- CERN - Det Europæiske Center for Højenergifysik er verdens største fysiklaboratorium, hvor fysikere arbejder bredt med partikelfysik. Blandt andet ved forsøg i CERN's 27 kilometer lange acceleratorring.
- ESA - Den Europæiske Rumorganisation giver Europa adgang til rummet, hvad end det handler om at sende mennesker (som Andreas Mogensen), satellitter og andre teknologier ud i rummet eller om at anvende rumdata her på Jorden.
- ESO - Det Europæiske Sydobservatorium udvikler og driver store europæiske teleskoper beliggende i Sydamerika, hvor astronomer undersøger fænomener som stjernefødsler, jordlignende planeter i andre solsystemer og lyset fra Big Bang.
- ESRF - Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet er en af verdens mest intense kilder til røntgenlys - 100 milliarder gange klarere end den røntgen, vi kender fra hospitalerne. Forskere kan her analysere molekyler og materialer helt ned på atomniveau.
- ESS - European Spallation Source er under opbygning i Lund, og Danmark er sammen med Sverige værter for store europæiske forskningsanlæg. ESS er en neutronspredningsfacilitet, der fungerer som et kæmpestort og meget avanceret mikroskop indenfor en lang række forskningsfelter fra klassiske fysik over biologi til materialeforskning.
- European XFEL - Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet er under opbygning i Hamborg. Faciliteten vil tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser, hvilket eksempelvis vil give forskere et unikt værktøj til at kortlægge detaljer af vira på atomart niveau.
- F4E - Fusion for Energy står for Europas bidrag til ITER, der er et internationalt forskningsprojekt med formålet at vise, om det er muligt at udnytte fusionsenergi som en fremtidig energikilde som alternativ til olie og kul.
- ILL: Institut Laue-Langevin, er en af verdens mest intense neutronkilder. Forskning med neutronkilder bruges i en lang række af videnskabelige felter, blandt andet forskning inden for klimaforandringer.

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse står i spidsen for arrangementet i fællesskab med Bigscience.dk.

Pressekontakt

Jakob Sejr Teichert
Pressesekretær
  +45 72 31 95 03
Lars Christensen
Kontorchef, Styrelsen for Forskning og Uddannelse
  72 31 84 72

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire