Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/03-14   -   Pressemeddelelse

Kvalitet i uddannelserne frem for kvantitet

Flere unge opnår en videregående uddannelse, og flere opnår en kandidatuddannelse. Det viser Profilmodel 2012. Forskellen mellem unge med anden etnisk baggrund og dansk herkomst er næsten udlignet. Til gengæld halter drengene stadig langt efter pigerne.

2012-ungdomsårgangen når regeringens målsætning om, at mindst 60 procent skal fuldføre en videregående uddannelse, og mindst 25 procent skal fuldføre en kandidatuddannelse.

Det viser den såkaldte Profilmodel 2012, der er en fremskrivning af, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2012, forventes at uddanne sig de kommende 25 år.

61,6 procent forventes at få en videregående uddannelse. 29 procent forventes at få en kandidatuddannelse.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen er glad for, at målene er nået for 2012-ungdomsårgangen. Men der er samtidigt behov for at se på uddannelsers kvalitet - og ikke kun på antallet af unge, der studerer. Derfor har regeringen nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med konkrete anbefalinger til forbedringer af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

- Vores uddannelser skal være blandt de allerbedste i verden. Det er mit allervigtigste arbejde at sørge for, at kvaliteten af uddannelserne bliver hævet. Uden gode uddannelser bliver det svært for Danmark at skabe de arbejdspladser, der skal finansiere fremtidens velfærdssamfund, siger Sofie Carsten Nielsen.
Hun glæder sig særligt over, at det er lykkedes at få unge med anden etnisk baggrund så godt integreret i uddannelsessystemet, at andelen i fremtiden stort set er på niveau med de øvrige danskere.

- Der er intet, der er så godt til at fremme integration, som uddannelse. Så det her er virkelig en succeshistorie. Ved at rekruttere studerende fra alle hjørner af samfundet udnytter vi Danmarks kompetencer langt bedre. Men vi har en stor udfordring med at få drenge - uanset herkomst - til at tage uddannelser. Det skal vi have kigget på, siger Sofie Carsten Nielsen.
Andelen, der forventes at fuldføre en kandidatuddannelse, er steget fra godt 16 procent af en ungdomsårgang i 2003 til 29 procent i 2012. Flest forventes at fuldføre en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse.

Til gengæld er andelen, der forventes at fuldføre en erhvervsakademiuddannelse, faldet fra godt 7 procent af en ungdomsårgang i 2003 til godt 5 procent i 2012. Flest forventes at fuldføre en økonomisk/merkantil/samfundsrettet erhvervsakademiuddannelse.

Flere piger end drenge forventes at fuldføre en videregående uddannelse.

Unge med anden etnisk baggrund nåede i både 2012 og 2011 25 procent-målsætningen og var i 2012 tæt på 60 procent-målsætningen.

Væksten i andelen af unge med anden etnisk baggrund, der forventes at fuldføre en videregående uddannelse, har siden 2003 været betydeligt højere end blandt unge med dansk herkomst. Blandt unge med anden etnisk baggrund var væksten 21,7 procentpoint mod 13,1 procentpoint blandt unge med dansk herkomst alene.

I alle regioner på nær Region Sjælland forventes 60 procent-målsætningen opnået for 2012-ungdomsårgangen. I alle regioner forventes 25 procent-målsætningen opnået for 2012-ungdomsårgangen.

Pressekontakt

Ingeborg Nielsen
Presseansvarlig
  2211 0200
Jens Storm
Kontorchef
  7231 7982

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire