Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/04-14   -   Pressemeddelelse

Nyt råd skal gavne dansk forskning og innovation

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget ni medlemmer af et nyt uafhængigt råd, der skal rådgive Folketinget og ministre om forskning og innovation.

Et nyt råd skal fremme dansk forskning, teknologi og innovation.
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har nu udpeget bestyrelsesmedlemmerne til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, DFIR.

DFIR, som afløser Danmarks Forskningspolitiske Råd, DFR, skal rådgive uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre om blandt andet nationale og internationale erfaringer og tendenser inden for forskning og innovation.

Sofie Carsten Nielsen ser frem til et konstruktivt samarbejde med det nye råd.

- Forskning og innovation er nøglen til at skabe fremtidig vækst, velstand og arbejdspladser i Danmark. Det er derfor, vi nu med det nye uafhængige råd gør rådgivningen om forskning og innovation markant stærkere. Rådet skal give rådgivning og anbefalinger, så vi sikrer, at vi får mest muligt ud af de mange penge, samfundet hvert år investerer i forskning, siger Sofie Carsten Nielsen.
Formand for rådet er professor og tidligere rektor for Syddansk Universitet Jens Oddershede. Derudover indtræder følgende i DFIR:

CEO Peter Høngaard Andersen, European Brain Council
Dekan Allan Flyvbjerg, AU
Institutleder Maja Horst, KU
Head of Group Engineering Nickie Spile, Rockwool International
Vicedirektør Susanne Kure, Vækstfonden - VF Fonde
Founder og partner Claus Kastberg Nielsen, Copenhagen Economics A/S
Direktør Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden
Direktør Thomas Bech Hansen, DELTA
Jens Oddershede ser frem til arbejdet:

- Det er et vigtigt arbejde, som rådet skal udføre, og jeg er meget stolt over muligheden for at stå i spidsen for det. Jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde med de øvrige medlemmer af rådet og til at sætte en stærk forsknings- og innovationspolitisk dagsorden, inspireret af den rolle som Det Økonomiske Råd har på økonomiområdet, siger Jens Oddershede.
Beslutningen om at udvide mandatet for rådet til også at omfatte rådgivning om teknologiudvikling og innovation blev truffet af et enigt Folketing den 25. marts i forbindelse med vedtagelse af loven om Danmarks Innovationsfond.

Rådet skal desuden udarbejde fremadrettede anbefalinger og analyser, der dokumenterer og evaluerer overordnede effekter af Danmarks samlede investeringer i forskning, teknologiudvikling og innovation.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
DFIR Formand og otte medlemmer er alle udpeget af uddannelses- og forskningsministeren og repræsenterer ikke politiske, institutions- eller økonomiske interesser.
Bestyrelsen sammensættes af anerkendte forskere eller forskningskyndige og folk med anden baggrund for eksempel fra erhvervslivet.
Beskikkelsesperioden er tre år med mulighed for genudpegning i endnu én periode på tre år.
DFIR sekretariatsbetjenes af et uafhængigt sekretariat i Styrelsen for Forskning og Innovation

Pressekontakt

Ingeborg Nielsen
Presseansvarlig
  2211 0200

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire