Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/05-14   -   Pressemeddelelse

En milliard kroner til voksen- og efteruddannelse

Regeringen, LO og DA er blevet enige om udmøntningen af en milliard kroner til bedre voksen- og efteruddannelse, der skal skabe stærke virksomheder og gode job. Der afsættes 355 millioner kroner til videregående voksen- og efteruddannelse.

Flere faglærte skal have mulighed for at tage uddannelse på videregående niveau. Derfor skal der ske en markant fornyelse og forbedring af faglærtes muligheder for videreuddannelse.

Regeringen, LO og DA er enige om udmøntningen af en milliard kroner til bedre voksen- og efteruddannelse, der skal skabe stærke virksomheder og gode job.

Parterne vil i 2014-2020 afsætte 355 millioner kroner til nye uddannelsesmuligheder og øget aktivitet på videregående voksen- og efteruddannelse. Det skønnes, at initiativerne kan løfte aktiviteten med i alt 3.000 årsstuderende svarende til 20.000 kursister i perioden.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fastslår, at efteruddannelse er en vigtig del af den samlede uddannelsesindsats. Det understøttes af en ny undersøgelse fra KORA, som viser, at videregående efteruddannelse har en positiv effekt på løn, beskæftigelse og faglig mobilitet.

- Vi vil give muligheder til smeden, mureren og SOSU-assistenten, der måske har arbejdet med det samme i flere år og nu har lyst til at komme videre. Vi ved, at efteruddannelse gør en stor forskel for at få muligheder på jobbet og i livet. Det er rigtigt mange mennesker, der vil få glæde af vores satsning på uddannelse. Regeringens initiativer vil samlet løfte 180.000 kursister i hele perioden - de 20.000 vil være på videregående niveau, siger Sofie Carsten Nielsen.
Midlerne udmøntes i en række konkrete initiativer, der skal:

Skabe et bredere og bedre udbud af efteruddannelse.
Sikre et målrettet fokus på den enkeltes kompetencer og behov.
Give en økonomisk håndsrækning til faglærte, der uddanner sig på områder, hvor der i dag er lav aktivitet.
I en årrække har der været lav aktivitet på en række områder - navnligt inden for de tekniske uddannelser. Det tyder på, at der er brug for en særlig indsats for at skabe en tradition for videreuddannelse blandt disse grupper.

- Regeringens mål er at gøre det til en tradition, at man lærer og dygtiggør sig hele livet. Det betyder, at den enkelte ansatte får mulighed for at søge udfordringer og spændende opgaver. Og det betyder, at virksomhederne får bedre medarbejdere, der kan tænke nyt og udvikle. Det er det, vi i Danmark skal leve af, siger Sofie Carsten Nielsen.
Regeringen vil give erhvervsakademierne til opgave at udvikle nye efteruddannelsestilbud inden for blandt andet det tekniske område, hvor der er mindre tradition for efteruddannelse, så også faglærte som for eksempel smede og murere kan tilegne sig nye kompetencer og nye jobmuligheder.

Udviklingen af de nye uddannelser vil ske efter rådgivning fra både uddannelsesinstitutionerne og parterne, så uddannelserne udvikles i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov.

Pressekontakt

Søren Nedergaard
Kontorchef
  7231 8032
Ingeborg Nielsen
Presseansvarlig
  2211 0200

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire