Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/05-14   -   Pressemeddelelse

Postnummeret afgør unges uddannelse

Flertallet af de unge nord for København vil tage en videregående uddannelse, mens markant færre unge i Danmarks yderkommuner vil søge mod uddannelserne. Det viser Profilmodel 2012. Postnummeret skal ikke afgøre uddannelsesniveau, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

Det er i høj grad postnummeret og baggrunden, der afgør, om unge får en videregående uddannelse. Blandt de unge, der gik i 9. klasse i 2012 i Gentofte Kommune, forventes 79 procent at tage en videregående uddannelse. Både i Odsherred, Læsø og Stevns Kommuner vil det højst være halvdelen.

Det viser den såkaldte Profilmodel 2012. Modellen er en fremskrivning af uddannelsesniveauet for de kommende 25 år hos den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2012. På landsplan vil årgangen nå regeringens målsætning om, at 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse. Men forskellene henover landet er for store, fastslår uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

- Jeg er bekymret for, at vi spilder mange unges talent. Kommer de fra et miljø, hvor der ikke er tradition for at uddanne sig, ender de alt for ofte selv uden en uddannelse. Det vil jeg kæmpe for at få ændret på. Alle unge skal vejledes og motiveres til at finde den rigtige vej i uddannelsessystemet. Uddannelse skal ikke være forbeholdt børn fra hjem med klaver. Alle skal have gode muligheder for at udnytte deres potentiale uanset baggrund og postnummer, siger Sofie Carsten Nielsen.

En stor del af de unge i kommunerne nord for København vil ifølge modellen tage en videregående uddannelse, mens andelen er lav i nogle af Danmarks yderkommuner.

Der er også store forskelle på andelen af unge, der forventes at opnå en kandidatuddannelse. Regeringens mål er, at 25 procent skal fuldføre en kandidatuddannelse. For enkelte kommuner viser fremskrivningen, at mere end halvdelen af de unge vil søge mod kandidatuddannelserne. I andre kommuner peger tallene på, at under hver femte vil tage en kandidatuddannelse.

Videregående uddannelse for 2012-ungdomsårgangen 25 år efter 9. klasse
På landsplan vil ungdomsårgangen 2012 uddanne sig, så den når regeringens målsætning om, at mindst 60 procent skal fuldføre en videregående uddannelse, og mindst 25 procent skal fuldføre en kandidatuddannelse.

Andelen af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2012 og forventes at opnå en videregående uddannelse i løbet af 25 år efter 9. klasse, er 60 procent eller derover i 51 ud af landets 98 kommuner. Til sammenligning nåede 45 kommuner dette mål sidste år (genberegnede tal for profilmodel 2011).

Kommunerne nord for København, er blandt de kommuner, som har en høj andel af unge, der forventes at opnå en videregående uddannelse, mens andelen er lav i nogle af Danmarks yderkommuner.
Kandidatuddannelse for 2012-ungdomsårgangen 25 år efter 9. klasse
62 af landets 98 kommuner har en andel på 25 procent eller derover blandt ungdomsårgangen 2012, som forventes at opnå en kandidatuddannelse. Til sammenligning nåede 49 kommuner dette mål sidste år (genberegnede tal for profilmodel 2011).

Kommunerne nord for København, er blandt de kommuner, som har de højeste andele af unge, der forventes at opnå en kandidatuddannelse.

Andelen, der forventes at opnå en kandidatuddannelse, er især lav for nogle af yderkommunerne blandt andet i Region Sjælland.

Pressekontakt

Jens Storm
Kontorchef
  7231 7982
Carina Elkott
Pressesekretær
  5090 0549

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire