Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/06-14   -   Pressemeddelelse

Det Frie Forskningsråd uddeler 220 millioner til topforskere

27 forskere modtager Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger. Pengene gives til udforskning af vigtige grundvidenskabelige problemstillinger inden for sundhed, natur og teknologi samt humaniora og samfundsvidenskab.

Det Frie Forskningsråd uddeler 27 Sapere Aude-bevillinger til førende forskere i Danmark. Bevillingerne beløber sig til i alt 220 millioner kroner, der skal bruges til undersøgelser af så forskellige emner som antibiotikaresistens, nye datakomprimeringsteknikker, menneskets fødevareoptag, optisk signalbehandling og sociale mediers betydning for personlige relationer.

Syv forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Topforsker-bevilling på op imod 12 millioner kroner, der giver mulighed for fordybelse i en specifik problemstilling i en periode på op til fem år.

Tyve forskere tildeles en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling på op til syv millioner kroner, der skal give forskeren mulighed for at lede en forskergruppe i en femårig periode.

- Forskning af høj international kvalitet er en af de vigtigste forudsætninger for vækst og velstand i fremtiden. Vi ved, at danske virksomheder er gode til at omsætte og tjene penge på forskning, men det kommer ikke af sig selv. Med bevillingerne sikrer vi 27 af de bedste forskere optimale muligheder for at gøre vigtige opdagelser, der udgør grundlaget for løsninger på samfundets udfordringer i fremtiden og for virksomhedernes evne til at skabe nye opfindelser, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.
Det Frie Forskningsråds bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen glæder sig over Sapere Aude-programmets stadigt mere markante internationale islæt:

- Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at Sapere Aude-programmet bidrager til at fastholde de bedste af vores egne forskertalenter og samtidig tiltrække skarpe hjerner udefra. En stor del af de støttede projekter har en høj international profil, hvilket vidner om, at danske forskere er dygtige til at opsøge og etablere samarbejde med de bedste udenlandske forskere. Internationalt forskningssamarbejde er helt afgørende for dansk forsknings evne til at levere flotte videnskabelige publikationer og hjemtage internationale forskningsmidler.

De 27 bevillingsmodtagere er mellem 32 og 54 år og repræsenterer alle videnskabelige hovedområder. I alt har Det Frie Forskningsråd modtaget 201 ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og 45 ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Topforsker.

Pressekontakt

Jane Benarroch
Kommunikationskonsulent
  7231 8209

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire