Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/07-14   -   Pressemeddelelse

Uddannelser rettet mod det private erhvervsliv stadigt mere populære

Rekordmange har søgt ind på en videregående uddannelse i 2014. Det er især uddannelser rettet mod de private erhverv, der oplever stigende popularitet. Det er afgørende for Danmark, da flere uddannede i fremtiden skal finde job i private virksomheder, fastslår uddannelses- og forskningsministeren.

De videregående uddannelser slår i år ansøgerrekord med 91.231 ansøgere - fire procent flere end i 2013. Erhvervsakademiuddannelserne, der i høj grad uddanner til job i private virksomheder, er de klare højdespringere.

Med i alt 14.063 førsteprioritetsansøgninger i 2014 opnår erhvervsakademiuddannelserne en ansøgerfremgang på 13 procent i forhold til sidste år. Det viser Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelse.

Flere studerende end tidligere skal efter endt uddannelse i job i den private sektor. I 2030 forventes over 1,2 millioner mennesker i Danmark have en videregående uddannelse, og over halvdelen af dem skal ifølge tal fra Kvalitetsudvalget finde job i den private sektor.

Samfundet og arbejdsmarkedet har ændret sig markant - og uddannelserne skal følge med, understreger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen

- Vi skal uddanne vores unge til fremtiden. Den offentlige sektor vil stadig aftage mange med en videregående uddannelse, men markant flere end i dag skal finde job i den private sektor, og en stor del af især erhvervsakademiuddannelserne er i høj grad målrettet disse job. Vi skal have gjort op med forestillingen om, at en universitetsuddannelse er det bedste eller fineste. Vores unge skal netop vælge forskellige typer uddannelser og opnå forskellige profiler med solid viden og innovative færdigheder inden for deres felt, så de kan supplere hinanden på arbejdsmarkedet, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.
Professionsbacheloruddannelserne har i år modtaget fem procent flere førsteprioritetsansøgninger, mens ansøgertallet til de akademiske bacheloruddannelser er faldet med én procent i forhold til 2013.

Størst fremgang til tekniske og maritime uddannelser
Blandt de akademiske bacheloruddannelser oplever de tekniske uddannelser stor fremgang i ansøgertal - det er blandt andet civilingeniøruddannelserne med en stigning i antal førsteprioritetsansøgninger på 11 procent i forhold til 2013.

Blandt erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne er der især stigende interesse for de maritime uddannelser, der har modtaget 20 procent flere førsteprioritetsansøgninger end i 2013. Også det designfaglige område og det it-faglige område stiger i popularitet.

16 procent færre søger i år læreruddannelsen som førsteprioritet, mens sygeplejerskeuddannelsen opnår en ansøgerfremgang på 18 procent sammenlignet med 2013.

De tre videregående uddannelsesinstitutioner, som har modtaget flest førsteprioritetsansøgninger i 2014, er Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Professionshøjskolen VIA, der tilsammen har modtaget næsten hver tredje førsteprioritetsansøgning.

Fakta
De videregående uddannelsesinstitutioner har i 2014 modtaget i alt 91.231 førsteprioritetsansøgninger.
Erhvervsakademiuddannelserne har modtaget 14.063 førsteprioritetsansøgninger, professionsbacheloruddannelserne 36.424 og de akademiske bacheloruddannelserne 40.744
Alle ansøgere får svar på deres ansøgning den 30. juli. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør d. 30. juli klokken 00.01 hovedtal fra Den Koordinerede Tilmelding med antal ansøgere, antal optagne samt adgangskvotienter på de forskellige uddannelser på www.ufm.dk
I 2013 søgte 88.040 ind på en videregående uddannelse, og i alt blev 63.525 optaget på en videregående uddannelse i 2013.

Pressekontakt

Carina Elkott
Pressesekretær
  5090 0549

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire