Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/08-14   -   Pressemeddelelse

Afgørelse i genoptaget sag om videnskabelig uredelighed

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har truffet afgørelse i en genoptaget sag om videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

UVVU har i dag truffet afgørelse i en sag, hvor der i en tidligere afgørelse fra den 18. december 2013 blev konstateret videnskabelig uredelighed i 6 artikler inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

Klageren havde påstået, at 12 artikler, som den indklagede forsker havde medvirket til at skrive, var videnskabeligt uredelige. På baggrund af henvendelser fra medforfattere til nogle af de 12 artikler, hvorved der kom nye oplysninger i sagen, og på baggrund af den indklagedes anmodning om genoptagelse, har UVVU vurderet sagen på ny.

Afgørelsen, der er truffet af et enigt udvalg indebærer, at den indklagede forsker fortsat får kritik for 4 af artiklerne, og at 2 artikler ikke længere anses for videnskabeligt uredelige.

Pressekontakt

Charlotte Elverdam
Kontorchef
  72 31 82 20

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire