Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/09-14   -   Pressemeddelelse

Sofie Carsten Nielsen præsenterer Mønsterbryderkorps

Hvordan tiltrækker og fastholder de videregående uddannelser flere unge fra uddannelsesfremmede hjem? Uddannelses- og forskningsministeren har nedsat et mønsterbryderkorps, som skal komme med ideer og inspirere.

Nu skal et særligt mønsterbryderkorps komme med ideer til, hvordan de videregående uddannelser kan tiltrække og fastholde flere mønsterbrydere.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen præsenterer korpset den 1. september kl.16.00. Præsentationen foregår i MindLab i Slotsholmsgade 12, 1216 København K.

Mønsterbryderkorpset består af i alt 10 medlemmer, og det er sammensat af eksperter med viden om uddannelse og social mobilitet og personer, der til daglig arbejder med for eksempel rekruttering af nye grupper af unge til videregående uddannelser eller selv er brudt ud af familiens traditioner og har taget en uddannelse.

- Vi har en kæmpe udfordring i at finde ud af, hvordan vi tiltrækker og fastholder talentfulde unge fra hjem, hvor der ikke er en stærk tradition for uddannelse. Der er formelt lige adgang og muligheder for alle unge i Danmark for at tage en videregående uddannelse, men i praksis er vejen for nogen meget længere end for andre. Om man får en videregående uddannelse må ikke afhænge af, hvor i landet man kommer fra, og hvilken social baggrund, man har. Derfor stiller jeg også krav til de videregående uddannelsesinstitutioner om, at de arbejder målrettet på at styrke den sociale mobilitet. Korpset skal på baggrund af deres egen viden og erfaring komme med ideer til, hvordan uddannelserne tiltrækker og fastholder talenter fra hele Danmark. Jeg glæder mig til deres ideer, siger Sofie Carsten Nielsen.

I løbet af efteråret skal korpset blandt andet pege på nogle af de udfordringer, som kan være forbundet med at få flere unge, der har talentet, til at søge ind og gennemføre en videregående uddannelse. Med udgangspunkt i deres egen baggrund, viden og erfaringer skal de diskutere, hvilke tiltag, de tror, vil virke.

Medlemmer af Mønsterbryderkorpset
Direktør Agi Csonka, SFI
Direktør Stina Vrang Elias, DEA
Professor Martin D. Munk, Institut for Statskundskab, AAU
Adjunkt Jens Peter Thomsen, Sociologisk Institut, KU
Studerende Rajneek Koshal Singh, SDU/KU
Studerende Christina Larsen, UC SJ
Vejleder Sidsel Daubjerg Overgaard, Studievalg Østjylland
Kommunikations- og demokratiansvarlig Michael Berndt Madsen, Fælledgården
Cand.merc. Thomas Kalisz Nielsen
Direktør Niels Brun Madsen, Aarhus Social- og Sundhedsskole

Pressekontakt

Peter Høyer
Pressechef
  7231 8031

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire