Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/10-14   -   Pressemeddelelse

17 kvindelige forskere modtager en YDUN-bevilling fra Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd investerer 110 millioner kroner i 17 videnskabelige projekter med en række af Danmarks mest lovende kvindelige forskere ved rorpinden.

Selvom lige så mange kvinder som mænd i dag får en ph.d.-grad, er der langt færre kvinder end mænd i forskningslederstillinger i Danmark. For hver gang én kvinde udnævnes til professor, opnår fem mænd således at sætte sig i den prestigefyldte lærestol.

Det mønster vil Det Frie Forskningsråd gerne bidrage til at bryde. Med YDUN-bevillinger målrettet kvindelige forskere på lektorniveau igangsætter rådet derfor 17 vigtige forskningsprojekter ledet af en række af landets mest talentfulde forskere.

En af bevillingsmodtagerne er 34-årige Ida Moltke, der skal forsøge at kortlægge de afgørende dele af den grønlandske befolknings historie, som stadig er uafklarede.

En anden af bevillingsmodtagerne er 40-årige Anja Groth. Hun skal forske i såkaldte epigenetiske mekanismer, der styrer menneskets cellehukommelse. Projektet vil have betydning for fremtidig forskning inden for stamceller, aldring og komplekse sygdomme som kræft, hvor cellerne glemmer deres korrekte identitet.

Bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, professor Peter Munk Christiansen, ønsker de 17 forskere tillykke med bevillingen og udtrykker tilfredshed med, at rådet nu skubber en række af landet dygtigste kvindelige forskere i gang med et fireårigt forskningslederforløb:

- Når Det Frie Forskningsråd har fundet det nødvendigt at igangsætte et særligt initiativ, hvor der foretages en prioritering af kvindelige ansøgere i tilfælde af, at en mandlig og en kvindelig ansøger er lige kvalificerede, skyldes det ikke mindst, at Danmark ligger langt under det europæiske gennemsnit for akademiske toppositioner. Når det gælder andel af kvindelige professorer er vi eksempelvis helt nede på en 17. plads ud af de 24 af EU's medlemslande, som der findes sammenlignelige tal fra. Med YDUN-bevillingerne vil vi gerne bidrage til at skabe større kønsdiversitet og dermed mere faglig bredde på de højeste stillingstrin i de danske forskningsmiljøer. Det vil forbedre talentudnyttelsen til gavn for ikke alene dansk forskning, men for hele det danske samfund. Vi giver dog ikke disse dygtige kvinder en stilling. Den må de kæmpe om senere, men vi giver dem en chance for at få et skub i karrieren.

Ud over at skabe rollemodeller for kvinder i forskningsverdenen skal YDUN-programmet øge Danmarks mulighed for at hente forskningsbevillinger fra EU. I rammeprogrammet Horizon 2020 sættes der nemlig fokus på ligestilling som en faktor, der skal tænkes ind i alle forskningsprojekter fra start til slut.

- Hvad enten vi kan lide det eller ej, er der internationalt fokus på at sikre en mere ligelig kønsfordeling i forskningsmiljøerne. Hvis ikke vi indstiller os på det, risikerer vi at tabe terræn i kampen om de store internationale forskningsbevillinger, som er nødvendige at hjemtage for at fastholde det høje internationale niveau, som karakteriserer dansk forskning i disse år, siger Peter Munk Christiansen.

Om YDUN-initiativet
YDUN-initiativet blev etableret med den politiske aftale af 31. oktober 2013 om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer. Både mænd og kvinder har kunnet søge et YDUN-forskningsprojekt, men gennem opnået dispensation fra lov om ligestilling af mænd og kvinder er kvindelige ansøgere prioriteret over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere.

Ved ansøgningsfristen i april/maj 2014 modtog Det Frie Forskningsråd samlet 553 ansøgninger, heraf 527 fra kvinder og 26 fra mænd. Dette giver en succesrate på 3 procent. Forud for rådets behandling har ansøgningerne været sendt i international ekstern bedømmelse.

YDUN-initiativet, der kun udbydes én gang, har en økonomisk ramme på 110 millioner kroner og har som hovedformål at medvirke til at skubbe flere kvindelige forskere på lektorniveau i gang med en forskningslederkarriere.

Pressekontakt

Peter Munk Christiansen
Bestyrelsesformand
  3011 5340
Grete M. Kladakis
Kontorchef
  2518 6628

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire