Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/10-14   -   Pressemeddelelse

Det Frie Forskningsråd styrker dansk forskning

Ny evaluering understreger Det Frie Forskningsråds betydning for danske forskertalenters udviklingsmuligheder og dansk forsknings stærke internationale placering.

Det Frie Forskningsråd spiller en nøglerolle i det danske forskningslandskab. Det konkluderer en ny, international evaluering af Det Frie Forskningsråd, DFF.

Evalueringen er udarbejdet af et panel af seks internationalt fremtrædende eksperter. Panelet vurderer, at DFF ved at yde bevillinger til de allerdygtig-ste forskertalenter har stor betydning for dansk forsknings succes, og at forskningsrådet nyder opbakning og anerkendelse i det danske forskningslandskab.

Evalueringsrapporten indeholder samtidig en række anbefalinger til DFF, regeringen og den danske forskningsverden generelt.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fremhæver, at evalueringen er et godt redskab i dansk forsknings bestræbelser på at fastholde sin styrkeposition.

- Evalueringen af Det Frie Forskningsråd bekræfter, at rådet spiller en afgørende rolle i det danske forskningslandskab - men også, at vi har en stor opgave foran os, hvis dansk forskning fortsat skal kunne måle sig med den bedste i verden. Blandt andet, at vi skal blive endnu bedre til at finde og støtte talenterne blandt de kvindelige forskere. Danmark går glip af en væsentlig del af den samlede talentmasse, når forskningsmiljøets fulde potentiale ikke udnyttes, siger Sofie Carsten Nielsen.

Panelet ser blandt andet også et uudnyttet potentiale i at give bedre vilkår for tværfaglig forskning og i at fremme international mobilitet blandt yngre forskere.
Det internationale evalueringspanel blev ledet af generalsekretær Dr. Wil-helm Krull fra VolkswagenStiftung. Dr. Wilhelm Krull forestod også evalu-eringen af Danmarks Grundforskningsfond i 2013.

Evalueringsarbejdet indebar blandt andet en omfattende analyse af DFF's forskningsresultater og interview med en bred vifte af danske forskningsinteressenter, herunder universitetsledelser, private fonde og en lang række både unge og etablerede forskere.

Evalueringen præsenteres på en forskningskonference den 23. oktober i Moltkes Palæ i København.

Pressekontakt

Steen Bruun Jensen
Presse- og kommunikationskonsulent
  7231 8216
Johnny K. Mogensen
Kontorchef
  7231 8350

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire