Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/12-14   -   Pressemeddelelse

26 millioner kroner uddelt til forskning i folkeskolen

11 nye forskningsprojekter inden for grundskoleforskning har modtaget bevillinger på i alt 26 millioner kroner fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning til at udvikle ny viden om læring, pædagogik og undervisning i folkeskolen.

Inklusion, fagdidaktik og skoleelevers sociale baggrund er blandt emnerne i 11 nye forskningsprojekter inden for folkeskoleområdet.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har uddelt 26 millioner kroner til ph.d.-projekterne, der skal være med til at give størst muligt udbytte for alle elever i folkeskolen og styrke deres forudsætninger for at uddanne sig og få et job.

Nogle af projekterne handler om inklusion, fagdidaktik og tests. Andre projekter fokuserer blandt andet på, hvordan elever med læsevanskeligheder forstår litteratur, hvordan elever oplever feedback, og hvordan indflydelse fra elevers sociale baggrund kan reduceres.

- Undervisningen i folkeskolen skal bygge på forskningsbaseret viden. Med disse ph.d.-projekter får vi mere viden om børns adfærd og læring i skolen og om gode metoder til undervisning i blandt andet matematik, dansk og fremmedsprog. Resultaterne af forskningen skal nå helt ud til lærerne og pædagogerne i folkeskolen, så de kan bruge den nye viden til at forbedre undervisningen og implementere folkeskolereformen, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Alle ph.d.-projekterne indeholder en plan for, hvordan resultaterne af projekterne og den opnåede viden skal formidles til for eksempel lærere i folkeskolen. De ph.d.-studerende vil sideløbende med deres forskning kunne bidrage til undervisningen på læreruddannelsen, og efter endt ph.d.-uddannelse kan de undervise på læreruddannelsen og dermed være med til at styrke det faglige niveau.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

- Ph.d.-projekterne er praksisnære, og de udføres alle i et etableret samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole.
- Alle ph.d.-projekterne indeholder en plan for, hvordan resultaterne af forskningen kan omsættes til praksis.
- De ph.d.er, der uddannes med bevillingerne fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning, vil efterfølgende kunne undervise på en professionshøjskole.
- Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren og administreres på Aarhus Universitet.

Pressekontakt

Lars Beer Nielsen
Kontorchef
  7231 8910
Carina Elkott
Pressesekretær
  5090 0549

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire