Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/12-14   -   Pressemeddelelse

Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude-bevillinger til 40 forskertalenter

Det Frie Forskningsråd investerer 19 millioner kroner i 40 Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger. Formålet med investeringen er at øge yngre forskeres mobilitet og hermed styrke internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.

Sapere Aude-bevillingerne gives som en ekstra anerkendelse til 40 yngre forskere, som i løbet af 2014 har modtaget postdoc-stipendier fra Det Frie Forskningsråd for en samlet sum af knap 80 mio. kr.

Bevillingen, der lyder på op til én halv million kr., skal eksempelvis gøre det muligt for forskerne at tage på forskningsophold i udlandet eller deltage i en international forskningskonference.

- En vigtig ambition for Det Frie Forskningsråd er at fremme mobiliteten blandt forskere i Danmark. Ikke mindst yngre forskere har brug for et skub til at danne netværk og etablere internationale samarbejdsrelationer, som kan give dem et bedre fodfæste i en videre forskerkarriere. Rådet håber derfor, at Sapere Aude-bevillingen vil anspore forskerne til at rejse ud og dygtiggøre sig yderligere inden for deres forskningsfelt, siger Det Frie Forskningsråds bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Bevillingsmodtagerne fordeler sig på 16 kvinder og 24 mænd. Der uddeles i alt bevillinger for knap 19 mio. kroner.

Mød bevillingsmodtagerne
Blandt modtagerne er Dennis Krog Persson, der med bevillingen nu kan forlænge sit forskningsophold ved Harvard University, hvor han studerer de genetiske hemmeligheder bag bjørnedyrenes ekstreme stresstolerance.

Også Kirstine Kirkegaard fra Aarhus Universitetshospital modtager en bevilling til sin forskning i nye metoder til vurdering af befrugtede æg ved behandling for ufrivillig barnløshed.

Joakim Mark Andersen, der er i gang med et forskningsophold på North Carolina State University, modtager tillige en bevilling til sin udforskning af, hvordan bakteriers immunforsvar kan afsløre multiresistente stammer og omprogrammere cellefunktioner.

Pressekontakt

Peter Munk Christiansen
Bestyrelsesformand
  3011 5340
Grete M. Kladakis
Kontorchef
  2518 6628

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire