Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/01-15   -   Pressemeddelelse

De videregående uddannelsesinstitutioner skal tiltrække mønsterbrydere

De videregående uddannelser forpligter sig nu til at gøre mere for at bryde den negative sociale arv i uddannelsessystemet. Uddannelses- og forskningsministeren og institutionernes bestyrelsesformænd har underskrevet nye udviklingskontrakter for 2015-17.

Nu forpligter de videregående uddannelsesinstitutioner sig til at gøre en aktiv indsats for at tiltrække og fastholde flere unge fra ikke-uddannelsesvante hjem. Institutionernes bestyrelsesformænd og Sofie Carsten Nielsen har den 8. januar underskrevet nye udviklingskontrakter for de kommende tre år.

- Uddannelsesinstitutionerne skal gøre en aktiv indsats for at tiltrække og fastholde flere mønsterbrydere på de videregående uddannelser. Jeg er meget tilfreds med, at institutionerne har taget det samfundsmæssige ansvar på sig og sat konkrete mål for at skabe bedre muligheder for unge fra ikke-uddannelsesvante hjem. Den enkelte unges sociale baggrund må ikke have betydning for, om han eller hun får udnyttet sit fulde potentiale, og derfor er det vigtigt, at institutionerne sætter ind, siger Sofie Carsten Nielsen.
De kommende udviklingskontrakter forpligter alle 37 videregående uddannelsesinstitutioner til at arbejde målrettet med en række vigtige pejlemærker for den videregående uddannelsessektor de kommende år. Samtidig er der kommet en endnu stærkere kobling mellem udviklingskontrakterne og institutionernes egne strategier.

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget fem pligtige mål i udviklingskontrakterne. Et af dem er øget social mobilitet. De øvrige mål handler blandt andet om bedre kvalitet og styrket internationalisering.

Institutionerne har selv formuleret indholdet i deres kontrakter. Gennemgående for dem alle er, at de er ambitiøse i forhold til at tiltrække og fastholde flere mønsterbrydere.

For eksempel vil flere institutioner fokusere målrettet på at rekruttere studerende, som bor i kommuner med få ansøgere til de videregående uddannelser. Andre vil tilbyde nye studerende gennemførselssamtaler med studievejledere og mentorordninger, så overgangen fra at være elev til studerende bliver lettere.

Sofie Carsten Nielsen glæder sig over de mange forskellige aktiviteter, som uddannelsesinstitutionerne vil indføre for at forbedre uddannelserne i de kommende år.

- Det er nogle gode og ambitiøse mål, som institutionerne har fastsat. Jeg er overbevist om, at målene vil være med til at styrke institutionernes fokus på blandt andet undervisningskvaliteten, samarbejdet med erhvervslivet, og at flere unge tager på udlandsophold og helt generelt får udnyttet deres fulde potentiale. Jeg ser frem til at følge institutionernes arbejde med at implementere de konkrete mål, siger Sofie Carsten Nielsen.

Om udviklingskontrakterne
Kontrakterne for 2015-2017 indeholder fem pligtige centrale uddannelsespolitiske mål for de videregående uddannelser.
De fem mål er: Bedre kvalitet i uddannelserne, Større relevans og øget gennemsigtighed, Bedre sammenhæng og samarbejde, Styrket internationalisering og Øget social mobilitet.

Udover de pligtige mål har hver institution udarbejdet 3-5 selvvalgte mål, som afspejler den enkelte institutions strategiske prioriteringer og profilering.

Udviklingskontrakterne indgås mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelsesformanden for den enkelte videregående uddannelsesinstitution for en treårig periode.

Institutionerne målrapporterer årligt i kontraktperioden som del af årsrapporten

Pressekontakt

Ingeborg Nielsen
Presseansvarlig
  2211 0200
Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire