Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/02-15   -   Pressemeddelelse

Ekspertudvalg skal se på rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Integritet og troværdighed er en forudsætning for kvalitet i forskning. Et eftersyn af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) skal sammen med ny national adfærdskodeks være med til at sikre god praksis.

Regeringen vil sætte fokus på, hvordan troværdigheden i dansk forskning sikres. Baggrunden er et stigende internationalt fokus på integritet i forskningen og den offentlige debat om håndtering af videnskabelig uredelighed.

I Danmark er det Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), der behandler sager om videnskabelig uredelighed. Det danske system er i en ny redegørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet sammenlignet med 16 andre landes håndtering af uredelighedssager, og redegørelsen viser, at selvom uredelighedssager håndteres forskelligt, er der visse elementer, som går igen. Det danske system ser således ud til at ligge i tråd med international praksis på området.

Hovedkonklusionen i redegørelsen er derfor, at der fortsat bør være et nationalt og institutionsuafhængigt organ, som kan behandle sager om videnskabelig uredelighed. Det kan dog overvejes, om behandlingen af uredelighedssager i Danmark kan optimeres. Derfor igangsætter uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen nu et eftersyn af UVVU.

- Dansk forskning klarer sig godt internationalt og har et fint omdømme i udlandet, men det er vigtigt, at vi fastholder og udbygger tilliden. Derfor har jeg taget initiativ til at nedsætte et ekspertudvalg, som skal undersøge, om der er behov for at justere rammerne for UVVU's arbejde. Vi skal sikre os, at det system, vi har til at tage hånd om sager vedrørende videnskabelig uredelighed, fungerer bedst muligt, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ekspertudvalget skal udarbejde en række anbefalinger vedrørende behovet for eventuelle tilpasninger af UVVU's virke og anvise mulige løsningsmodeller. Formanden for udvalget er Jens Oddershede, som er forhenværende rektor på Syddansk Universitet og bl.a. formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Det forventes, at udvalget afslutter sit arbejde ved udgangen af 2015.

Allerede sidste år blev en national adfærdskodeks for integritet i dansk forskning lanceret. Med kodeksen er der skabt fælles principper og standarder for god videnskabelig praksis, som skal implementeres og udvikles på tværs af fagområder.

Pressekontakt

Steen Bruun Jensen
Presse- og kommunikationskonsulent
  7231 8216
Johnny K. Mogensen
Kontorchef, Styrelsen for Forskning og Innovation
  7231 8350

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire