Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/04-15   -   Pressemeddelelse

Rapport fra Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser

Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser har fremlagt deres anbefalinger til, hvordan de videregående kunstneriske uddannelser fremtidssikres. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig til at se nærmere på anbefalingerne.

De danske videregående arkitektur- og designuddannelser er internationalt anerkendt for det høje niveau og deres kreative og dygtige arkitekter og designere. Den styrkeposition skal fastholdes. Men uddannelserne står i dag over for en række udfordringer, blandt andet har alt for mange dimittender svært ved at finde job.

Derfor nedsatte regeringen i september 2014 Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser. Udvalget har haft til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan design- og arkitekturuddannelserne på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding fremtidssikres fagligt og økonomisk.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen kvitterer for udvalgets grundige arbejde og udtaler:

- Jeg ser frem til at se nærmere på udvalgets anbefalinger. Jeg vil nu indlede en tæt dialog med ledelser, medarbejdere, studerende og aftagere i den kommende tid. Jeg ser udvalgets anbefalinger som et solidt udgangspunkt for dialogen.
Regeringen vil efter dialog med de mange interessenter tage stilling til udvalgets anbefalinger, herunder udvalgets forslag til en model for dimensionering af design- og arkitektuddannelserne.

Udvalget
Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser er sammensat af syv personer, der dækker viden om det kunstneriske uddannelsesområde, generel uddannelsespolitik og institutionsøkonomi samt arbejdsmarkedet for design og arkitektur såvel nationalt som internationalt. Formanden er Merete Eldrup, adm. dir. på TV2.

Pressekontakt

Søren Nedergaard
Kontorchef
  7231 8032
Jesper Langergaard
Leder af presseenheden
  7231 8020

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire