Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/07-15   -   Pressemeddelelse

Danmark i balance: Regeringen sætter skub på regionalisering af uddannelserne

Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt to nye uddannelser i henholdsvis El-installation og VVS-installation samt 15 nye udbud, der skal løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken.

Danske virksomheder kan nu se frem til endnu mere kvalificeret arbejdskraft.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen har godkendt to akademiuddannelser i henholdsvis El-installation og VVS-installation. Ministeren har desuden godkendt 15 nye udbud inden for det tekniske område.

De to akademiuddannelser er videregående voksenuddannelser, som typisk er tilrettelagt på deltid.

Godkendelserne er sket efter en ekstra prækvalifikationsrunde, der har haft fokus på at understøtte indsatsen for mere VEU-aktivitet inden for det tekniske og produktionsrettede område og derigennem at løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken.

- Hvis Danmark skal lykkes med at fastholde og tiltrække arbejdspladser inden for de tekniske og produktionsrettede områder, er det vigtigt, at virksomhederne kan få de kompetencer, de har brug for. Udviklingen i denne sektor går stærkt. Det skaber behov for, at vi videreuddanner os gennem hele arbejdslivet og på alle niveauer. De nye uddannelser og udbud skal være med til at løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken og understøtter udviklingen og fastholdelsen af arbejdspladser i hele Danmark i mange år fremover, siger minister Esben Lunde Larsen.
Ministeren har truffet sine afgørelser på baggrund af indstillinger fra RUVU, som er det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelsers vurderinger.

På det videregående voksen- og efteruddannelsesområde er der i perioden 2014-2020 afsat 357 millioner kroner til mere aktivitet og et forhøjet taxametertilskud til de tekniske akademiuddannelser. Nedsættelsen af deltagerbetalingen omfatter eksisterende og navnlig de nye uddannelser på det tekniske område, men kan også udbredes til andre områder, som bidrager til at understøtte Danmark som produktionsland.

Uddannelsernes og udbuddenes endelige godkendelse afhænger af, at de efterfølgende opnår positiv uddannelsesakkreditering hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Prækvalifikation
- Prækvalifikation blev indført 1. juli 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes.
- Formålet med prækvalifikation er at sikre, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig set i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.
- Prækvalifikation skal således sikre en overordnet balance i den samlede udvikling af de videregående uddannelser - herunder, at der ikke sker overudvikling af nogle uddannelsestyper eller fagområder eller, at der opstår en skæv geografisk spredning af uddannelsesudbuddene.

Pressekontakt

Ingeborg Nielsen
Presseansvarlig
  2211 0200

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire