Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/07-15   -   Pressemeddelelse

Løsning for studerende i dimensioneringsklemme

En række studerende er kommet i klemme, fordi de ikke er begyndt direkte på den kandidatuddannelse, som de i 2014 havde retskrav til, og hvor der efterfølgende er sat loft over optaget i 2015. Nu har uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen fundet en løsning.

Nogle af de bachelorer, som i 2014 ikke begyndte direkte på den kandidatuddannelse, som de havde retskrav på, er kommet i en dimensioneringsklemme.

Det gælder de bachelorer, hvis kandidatuddannelse efterfølgende er blevet dimensioneret, således at optaget i 2015 ikke må overstige optaget i 2013. Efter et års pause fra studierne har de studerende ikke længere et retskrav på at blive optaget, og de skal derfor konkurrere med andre bachelorer om færre pladser.

Da de studerende valgte at holde en pause fra studierne, vidste de ikke, at der ville blive sat loft over optaget på en række kandidatuddannelser. Derfor vil uddannelses- og forskningsministeren nu bede universiteterne sidestille de bachelorer, som havde et retskrav i 2014, med de bachelorer, der har retskrav i 2015, når der er tale om ansøgning om optagelse på en dimensioneret uddannelse.

- Det er unfair, at de bachelorstuderende fra 2014, som ikke umiddelbart startede på en uddannelse, bliver straffet. Jeg er derfor tilfreds med, at vi har fundet en løsning på det bureaukratiske bøvl, som nogle studerende var endt i med dimensioneringsplanen, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.
Universiteterne skal derfor i år optage de bachelorer, som kunne have gjort brug af deres retskrav i 2014, og hvor kandidatuddannelsen nu er dimensioneret og ikke tidligere har været dimensioneret.

Løsningen meldes ud til universiteterne, der har kompetencen til at tage stilling til det konkrete optag på kandidatuddannelserne.

Om retskrav
En bacheloruddannelse fra et dansk universitet giver bachelorer retskrav til optag på den kandidatuddannelse, som er den naturlige overbygning af deres bacheloruddannelse. Retskravet gælder kun for bachelorer, som søger om optagelse på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af deres bacheloruddannelse, ellers bliver retskravet forældet.

Om dimensionering
Den tidligere S-RV-regering valgte i efteråret 2014 at øge dimensioneringen på en række videregående uddannelser, hvilket betyder, at optaget på de omfattede bacheloruddannelser på universiteterne reduceres med cirka 3.000 pladser fra 2015 til 2018, mens optaget på kandidatuddannelserne ikke må overstige niveauet i 2013 og reduceres med cirka 2.250 fra 2018 til 2020.

Pressekontakt

Mikkel Leihardt
Kontorchef
  7231 8015
Jesper Langergaard
Leder af presseenheden
  7231 8020

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire