Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/09-15   -   Pressemeddelelse

Erhvervslivets forskningsinvesteringer i Danmark er stagneret

På trods af det begyndende opsving i dansk økonomi er der ikke tegn på, at de danske virksomheder har øget deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark. Det viser en ny prognose fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Når det gælder erhvervslivets investeringer i egen forskning og udvikling, har Danmark over en længere årrække ligget stabilt som nummer seks eller syv blandt OECD-landene. Ifølge en helt ny prognose er der ikke noget, der tyder på, at investeringerne øges væsentligt i 2015.

Prognosen viser, at erhvervslivet også i 2015 forventes at investere i egen forskning og udvikling svarende til cirka to procent af BNP. Det niveau er uændret siden starten af finanskrisen i 2007.

- Forskning og udvikling er en meget vigtig faktor for, at erhvervslivet kan udvikle nye produkter og tjenesteydelser, og at Danmark fortsat kan være et konkurrencedygtigt samfund præget af vækst og høj beskæftigelse. Derfor så jeg også meget gerne, at erhvervslivet investerede mere i forskning og udvikling, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.
Prognosen ser på nogle af de barrierer, der kan være for at øge erhvervslivets inve-steringer i forskning og udvikling.

- Med rapporten får vi nogle ideer om, hvorfor virksomhederne er tilbage-holdende med at investere i forskning og udvikling. Nu vil jeg i dialog med erhvervslivet, så jeg kan blive klogere på, hvad jeg kan gøre for, at der investeres mere, siger uddannelses og forskningsministeren.
Det fremgår af prognosen, at den danske stagnation adskiller sig fra udviklingen i udlandet. For eksempel stiger investeringerne i Tyskland og Østrig og nærmer sig det danske niveau, mens investeringerne i Finland og Sverige derimod falder til tæt på det danske niveau.

Pressekontakt

Steen Bruun Jensen
Presse- og kommunikationskonsulent
  7231 8216
Andreas Blohm Graversen
Kontorchef
  72 31 84 02

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire