Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/10-15   -   Pressemeddelelse

Regeringen vil indføre nyt tilskudssystem for de videregående uddannelser

De videregående uddannelser finansieres i dag via taxametersystemet, der helt overvejende fordeler midler til institutionerne på baggrund af, at de studerende består deres eksamener. Nu vil regeringen reformere systemet.

Regeringen vil reformere taxametersystemet, så det i højere grad understøtter høj kvalitet i uddannelserne, og uddanner til beskæftigelse. Samtidig skal det undersøges, hvordan systemet bedst understøtter et bredt udbud af videregående uddannelser i hele landet.

Regeringen igangsætter et tværministerielt udvalgsarbejde, der skal udarbejde forslag til et nyt tilskudssystem for de videregående uddannelser.

Hele uddannelsessektoren og øvrige interessenter inviteres til at komme med input til, hvordan et nyt tilskudssystem indrettes bedst muligt. I tilknytning til arbejdet nedsættes en teknisk referencegruppe med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne.

- For regeringen er det vigtigt, at de penge, staten investerer i uddannelse, bruges på en måde, så de fører til uddannelser af høj kvalitet. Desuden skal statens investeringer understøtte, at vi udbyder uddannelser, som samfundet har brug for. Det nuværende taxametersystem er ikke indrettet til at styre i forhold til disse kriterier. Derfor skal det ændres. Og så skal vi naturligvis sikre, at man fortsat kan tage en videregående uddannelse uanset, om man bor i Horsens eller i Hovedstaden, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

Beslutningsgrundlaget for en tilskudsreform skal være grundigt. Uddannelses- og forskningsministeren vil derfor afsætte den tid, der er brug for. Når arbejdet er færdiggjort, vil regeringen fremlægge sit bud på et nyt tilskudssystem, der skal være omkostningsneutralt for staten i overgangsåret.

Den tidligere SR-regering tog hul på arbejdet mod et nyt tilskudssystem ved at iværksætte en analyse af ressourceanvendelsen til uddannelse på tværs af universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner. Kortlægningen skulle have været grundlag for udarbejdelsen af et nyt tilskudssystem. Men resultaterne viser, at det er meget vanskeligt at sammenligne omkostningerne til videregående uddannelse på tværs af institutioner og uddannelser, hvorfor resultaterne ikke kan bruges direkte i udformningen af et nyt tilskudssystem.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil derfor indlede en dialog med uddannelsesinstitutionerne om etableringen af en fælles regnskabspraksis og kontoplan, så det fremover bliver mere gennemsigtigt, hvordan statens tilskud til uddannelser anvendes.

Omkostningskortlægningen, der er udarbejdet af Deloitte, sendes nu i teknisk høring i regi af de referencegrupper, som er nedsat i forbindelse med kortlægningen, inden den endelige rapport offentliggøres.

Pressekontakt

Mikkel Leihardt
Kontorchef
  7231 8015
Marie Hjortdal
Særlig rådgiver
  7231 8008

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire