Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/10-15   -   Pressemeddelelse

Mere målrettet forskning skal styrke folkeskolen

En evaluering af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning viser højt fagligt niveau i forskningen på grundskoleområdet, men der er rum for forbedringer. Uddannelses- og forskningsministeren tager nu initiativ til en endnu mere målrettet indsats.

Forskningen på grundskoleområdet holder generelt et højt fagligt niveau, men på en række punkter kan indsatsen justeres. Det gælder blandt andet vægtningen af emnerne for forskningen.

Det viser en ny midtvejsevaluering af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning, der sætter fokus på væsentlige temaer i udviklingen af forskningen på grundskoleområdet.

På baggrund af evalueringen vil uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen nu tage initiativ til at afstemme grundlaget for Ph.d.-rådets bevilliger, så de i endnu højere grad kan understøtte forskning med fokus på fuld implementering af den folkeskolereform, som V, K, DF og den daværende regering blev enige om i 2013.

- Det obligatoriske samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler viser sig at være en frugtbar måde at styrke vores viden om grundskoleområdet. Forudsætningen for at løfte fagligheden i grundskolen er forskning af høj kvalitet og tæt på den praksis, hvor den skal anvendes. Vi er ikke i mål endnu. Blandt andet understreger evalueringen et aktuelt behov for forskning i fagdidaktik inden for alle grundskolens undervisningsfag. Derfor tager jeg nu initiativ til at skærpe indsatsen på en række punkter, siger Esben Lunde Larsen.
Med ph.d.-stipendier skal Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning understøtte en udvikling af videngrundlaget på læreruddannelsen og i grundskolen, så lærerne har viden og redskaber til at give eleverne den bedste undervisning.

Evalueringen viser, at Ph.d.-rådet generelt er velfungerende og foretager gode, fagligt funderede vurderinger ved udvælgelsen af ph.d.-projekter.

Der er især vægt på fagdidaktiske emner som blandt andet læsning og sprog samt skoleledelse, inklusion, skole-hjem-samarbejde, motivation, trivsel og læringsmiljø. Der er en lidt lavere vægtning af specialpædagogik, læringsstrategier og evaluering/vurderings betydning for læring.

Evalueringen viser også, at forskningen på grundskoleområdet i højere grad bør baseres på statistisk funderet forskning, så den danske skoleforskning ikke bliver for enstrenget. En stor overvægt af forskningsprojekterne anvender slet ikke kvantitative metoder i deres undersøgelser.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren og administreres på Aarhus Universitet.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning
- Siden 2011 har Ph.d.-rådet bevilliget 45 ph.d.-stipendier rettet mod praksisnær forskning på grundskoleområdet. Bevillingen er årligt på 30 millioner kroner.
- Ph.d.-projekterne udføres alle i et etableret samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole.
- Forskningen kan omfatte didaktik, pædagogik, inddragelse af alle børn, specialpædagogiske indsatser og overgangene fra daginstitution til grundskole og fra grundskole til ungdomsuddannelse.
- Ph.d.erne vil efterfølgende kunne undervise på en professionshøjskole.

Pressekontakt

Ingeborg Nielsen
Presseansvarlig
  2211 0200

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire