Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/10-15   -   Pressemeddelelse

Flere internationale studerende skal blive i Danmark

Næsten dobbelt så mange internationale studerende som i 2008 vælger at læse en hel uddannelse i Danmark. Uddannelses- og forskningsministeren arbejder henimod en strategi for at fastholde flere internationale studerende i Danmark.

De danske videregående uddannelser tiltrækker stadig flere internationale studerende.

Fra 2008 til 2014 er antallet næsten fordoblet, og internationale studerende udgør i 2014 knap 10 procent af alle studerende på de videregående uddannelser. Det viser en årlig opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

- Det er godt, at vi har så mange udenlandske studerende i Danmark, men når vi bruger penge på at uddanne dem, skal vi også gøre mere for at få dem til at blive her og arbejde efterfølgende. Den udfordring kan ikke udelukkende løses fra politisk side - vi skal samarbejde med virksomhederne om at få flere til at finde job i Danmark. Vi ved, at mange internationale studerende gerne vil blive her, og det skal vi benytte os af, siger Esben Lunde Larsen.
Det er især erhvervsakademierne og kandidatuddannelserne, der siden 2013 har tiltrukket flere internationale studerende.

- Jeg igangsætter derfor et arbejde henimod en strategi for, hvordan vi får flere færdiguddannede internationale studerende til at blive i Danmark. Vi skal her have fokus på alle egne af Danmark, ikke kun de store byer, så virksomheder over hele landet kan få den arbejdskraft, de efterspørger, siger Esben Lunde Larsen.
Pilotprojekter om fastholdelse
Ministeren afsætter allerede i 2015 3 millioner kroner til, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne sammen med for eksempel regioner og virksomheder kan gennemføre en række pilotprojekter, der skal søge at tiltrække og fastholde internationale dimittender fra danske videregående uddannelsesinstitutioner til regioner eller kommuner, hvor der er mangel på kvalificerede medarbejdere.

Arbejdsvilkår fastholder internationale studerende
En ny undersøgelse viser samtidig, at vilkårene på det danske arbejdsmarked har afgørende betydning for, om internationale studerende vælger at blive efter endt uddannelse, mens konkrete jobtilbud i udlandet får dem til at forlade Danmark.

Det er især lønniveauet, en god balance mellem arbejde og privatliv og gode muligheder for professionel udvikling og udfordringer, der får dimittenderne til at blive i Danmark. Derfor vil uddannelses- og forskningsministeren inddrage virksomheder og uddannelsesinstitutioner i arbejdet med at udvikle en strategi, som skal få flere til at blive i Danmark og arbejde.

Undersøgelsen viser, at det især er internationale dimittender med tekniske eller sundhedsvidenskabelige uddannelser, der er tilbøjelig til at blive.

Om rapporten
Undersøgelsen 'Internationale studerende i Danmark' er udarbejdet af Styrelsen for Videregående Uddannelser og den del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er ressortomlagt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den følger op på en anden undersøgelse 'Internationale studerendes karriereplaner' fra 2013.

Pressekontakt

Lars Beer Nielsen
Kontorchef
  7231 8910
Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire