Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/11-15   -   Pressemeddelelse

Ny forskning skal løfte folkeskolen

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har netop uddelt 30 millioner kroner til 13 udvalgte ph.d.-projekter med temaer som digitalisering, målstyrede læringsprocesser og tværprofessionelt samarbejde. Projekterne skal sikre praksisnær forskning i folkeskolen.

Med folkeskolereformen er der lagt op til et ambitiøst fagligt løft af den danske folkeskole.

For at understøtte denne udvikling udvælger Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning praksisnære forskningsprojekter, som kan udbygge
videngrundlaget for læreruddannelsen og grundskolen.

Ph.d.-rådet har netop uddelt 30 millioner kroner, som finansierer 13 ph.d.-stipendiater, der blandt andet skal forske i digitalisering, tværprofessionelt samarbejde, åben skole samt målstyrede læringsprocesser. Stipendiaterne er forankret i både en professionshøjskole og et universitet, så ph.d-projekterne danner forskningsnetværk, der binder forsknings- og udviklingsmiljøer sammen.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen:

- Hvis vi også i fremtiden skal have folkeskoler, der formår at løfte, danne og uddanne de næste generationer, skal skolernes virke hvile på et solidt forskningsbaseret videngrundlag. Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har nu i en årrække været garant for målrettet at opbygge kapacitet inden for dette vigtige forskningsfelt, og jeg glæder mig derfor til at følge de 13 nye projekter, siger Esben Lunde Larsen.
Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning gennemgik tidligere i år en ekstern evaluering, som norske NIFU stod for.

Evalueringen viste, at rådets tildelinger byggede på solide faglige vurderinger, og at ph.d.-projekterne særligt har styrket forskningen inden for blandt andet læsning og sprog, inklusion, skole-hjemsamarbejde og læringsmiljøer.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning
- Ph.d.-rådet er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren og administreres på Aarhus Universitet.
- Rådet har siden 2011 bevilliget 58 ph.d.-stipendier rettet mod praksisnær forskning på grundskoleområdet.
- Ph.d.-projekterne udføres alle i et etableret samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole.
- Ph.d.erne vil efterfølgende kunne undervise på en professionshøjskole.

Pressekontakt

Ingeborg Nielsen
Presseansvarlig
  2211 0200
Lars Beer Nielsen
Kontorchef
  7231 8910

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire