Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/12-15   -   Pressemeddelelse

EU's nye databeskyttelsesregler er en sejr for dansk registerforskning

Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at EU's netop vedtagne databeskyttelsesforordning tager hensyn til både borgernes krav på databeskyttelse og forskernes adgang til registre.

EU's ministerråd og Europa-Parlamentet er blevet enige om nye databeskyttelsesregler, der blandt andet tager hensyn til forskeres adgang til registre.

Det glæder uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen, der sammen med justitsministeren og sundhedsministeren har fremført de danske argumenter:

- Det er en god nyhed, at der også fremover kan bedrives forskning af høj kvalitet på baggrund af registre. Med de nye databeskyttelsesregler har vi nu et fremtidigt regelgrundlag der gør, at forskningen kan udføres på smidige og ri-melige vilkår, og som samtidigt giver den fornødne beskyttelse af borgernes personoplysninger, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.
Den nye databeskyttelsesforordning har været forhandlet i EU siden 2012. Undervejs har det været vigtigt for Danmark at sørge for, at fremtidige databeskyttelsesregler ikke ville sætte hindringer for den videnskabelige forskning, der kan udføres på baggrund af unikke danske registre.

Danmark har blandt andet lagt stor vægt på, at forordningen ikke indeholder krav om forudgående samtykke ved behandling af personoplysninger til videnskabelig forskning, herunder registerbaseret forskning.

Samtidig har det været vigtigt for Danmark, at de nye regler giver en fornuftig balance mellem mulighederne for at bruge personoplysninger til videnskabelig forskning på den ene side og beskyttelse af borgernes personoplysninger på den anden side.

Begge dele er lykkedes med den vedtagne forordning, der helt overordnet vil give borgerne en bedre beskyttelse end i dag. Samtidig vil den nye forordning ikke indebære væsentlige ændringer i forhold til gældende ret, når det kommer til mulighederne for at behandle personoplysninger til videnskabelig forskning.

Forordningen forventes at træde i kraft i foråret 2016 og vil få virkning to år derefter. I begyndelsen af det nye år går arbejdet i gang med at tilpasse den danske lovgivning til den nye forordning.

Pressekontakt

Steen Bruun Jensen
Presse- og kommunikationskonsulent
  7231 8216
Charlotte Elverdam
Kontorchef
  72 31 82 20

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire