Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/03-16   -   Pressemeddelelse

Det Frie Forskningsråd: Nyskabende forskning får 120 mio. kr.

nternationalisering og forskning på tværs af discipliner er blandt tendenserne i årets uddeling af 62 individuelle postdoc-stipendier til banebrydende forskningsprojekter inden for sundhedsvidenskab, humaniora, naturvidenskab, teknisk videnskab og samfundsvidenskab.

Ansøgningsbunken til årets postdoc-uddeling vidner om en betydelig interesse for at søge rådets stipendier og ikke mindst om stor international mobilitet. Der er masser af internationalt udsyn i de ansøgninger, som nu får bevilling i form af udveksling til forskningsmiljøer i udlandet, ligesom talentfulde forskere fra udlandet er blandt modtagerne af rådets postdoc-stipendier. Tendensen peger desuden på tværdisciplinære projekter i form af en række spændende forsøg på at blande fagområder på en ny og intelligent måde.

30-årige Freija Verdoodt kommer fra Belgien og er tilknyttet Center for Kræftforskning. Den unge forsker vil kigge bag om, hvorfor Danmark er blandt de lande i verden med den højeste dødelighed af æggestokkræft og livmoderhalskræft. Til det er der behov for større og bedre designede undersøgelser med udgangspunkt i data fra de danske nationale befolknings- og sundhedsregistre. Undersøgelser der skal bidrage til bedre vished om potentialet af en række anvendte lægemidler.

Jørgen Frøkiær, professor, overlæge, dr. med. og formand for Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom, siger:

- Med uddeling af postdoc-stipendier giver vi de mest talentfulde danske og udenlandske forskere inden for den sundhedsvidenskabelige forskning mulighed for at forfølge banebrydende forskningsidéer, der kan få stor betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning fremover. Når vi er særligt glade for at tildele postdoc-stipendier til danske forskere, der søger inspiration og videreuddannelse ved udenlandske universiteter, og til udenlandske forskere, der søger tilsvarende ophold ved danske forskningsmiljøer, så er det, fordi vi ved, at et stærkt fokus på internationalisering tilfører forskeren ny viden og opbygning af ekspertise i forskningsmiljøer med et højt fagligt niveau.
Årets postdoc-projekter rummer desuden en række eksempler på, at f.eks. humanistiske forskere overskrider faggrænser og anlægger humanvidenskabelige perspektiver på emner og forskningsområder, der ellers sjældent finder vej til humaniora. Et godt eksempel er kommende postdoc'er Heidi Wrobel Nørgaard, som står for et projekt, hvor menneskelig begrænsning ikke er en forhindring, men bliver ressource for design af robotter.

Formanden for Det Frie Forskningsråd I Kultur og Kommunikation, professor Frederik Tygstrup, siger:

- Projekterne er et udtryk for, at komplekse problemer kræver mange forskelligartede indgangsvinkler for at kunne løses. Humanister tilbyder måder at forstå menneskelige interaktioner, som fx føjer sig ind i både tekniske, medicinske og geologiske problemstillinger. Såvel mangfoldighed i viden som tværfagligt samarbejde er grundlaget for innovative løsninger. Forskerne udviser enorm nysgerrighed og vovemod til at kombinere fagområder, det er en tendens, der lover godt for fremtiden.

Pressekontakt

Peter Munk Christiansen
Bestyrelsesformand
  3011 5340

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire